Tilbake        

                                                                                                                                                            
                                                                               

 

 

 

22. september inviteres du

til halvdagsseminar:

 

”Etiske dilemmaer i offentlig og privat næringsvirksomhet
– de er der, men kan de forebygges?
   

 

Du møter:  

Professor Guttorm Fløystad    Norges mest ettertraktede foredragsholder i næringslivsetikk.        

Erling Grimstad       Tidl. ØKOKRIM, nå advokat og etikk- rådgiver i eget firma.  

Jannik Lindbæk        Styreleder i Statoil og i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency  International      

Grete Faremo          Tidl. Justisminister og konserndirektør i Storebrand. Nå adm. dir. i Microsoft Norge.

Sven Mollekleiv        Direktør Det Norske Veritas

 

 Seminarleder Jørn Bue Olsen   bedriftsrådgiver,  ledelse og etikk.

 

Allerede i 2002 skrev Aftenposten at Norge er et av de mest korrupte land i Norden! I 2005 ser vi stadig nye oppslag
om nye og verre skandaler. Situasjonen er ikke blitt bedre – snarere tvert om!

Vi hevder at mange bedrifter nok har et vedtatt verdigrunnlag med bestemte kjerneverdier, men det er viktig å skaffe
seg effektive verktøy for å skape større bevissthet om disse verdiene.

Ovennevnte foredragsholdere og innledere har bred erfaring fra det som skjer i vår hverdag.

På godt og ondt har de observert hva som skjer når man i offentlig eller privat virksomhet ikke etterlever de etiske
spilleregler. Råd og kloke vurderinger vil du få, samtidig som debatten kan gi deg matnytte til bruk i eget hus.
Vi ønsker m.a.o. å gi innsikt i etiske utfordringer til ledere og tillitsvalgte både i offentlig og privat virksomhet.

 

Under finner du programmet for dagen.                    

Deltageravgiften er kr. 1350,-/1.500,-, medlemmer/ikke medlemmer.

Sted: Rainbow Hotell Oslofjord, Sandvika. Tid: 12.00 – 16.30.

Påmelding: e-post: post@askern.no eller post@bn.no , senest 19/9, kl. 12.00.

Senere påmelding gir et påslag på kr. 150,-

 

Med vennlig hilsen

Bærum Næringsråd

Bjørn Frodahl

 

 

Program for Etikkseminaret

22. september, 2005.09.07

Sted: Rainbow Hotell Oslofjord, Sandvika.

Tid: 12.00 – 16.30.

 

 

 

Kl. 12.00          - Registrering – kaffe.

 

Kl. 12.15          - Åpning v/ B. Christian Jenssen og Bjørn Frodahl, ledere i Asker Næringsråd

                        og Bærum  Næringsråd.

 

Kl. 12.20          - Aperitif: ”Den nye risikovirkeligheten”

                          Fra kvalitetssikring av ledelsessystemer i bedrifter som Tine og Vinmonopolet

                          - til sertifisering av departementer i Kroatia v/ Sven Mollekleiv, dir. i Veritas.

Kl. 12.40          - ”Korrupsjon og etiske dilemmaer offentlig og privat virksomhet”.

                            Erling Grimstad, advokat og rådgiver i etikk.

                          Kommentarer ved Jannik Linbæk og Grethe Faremo.

 

Kl. 13.30          - ”Etiske verdier og etisk svikt- utfordringer i dagens næringsliv”.

                           v/Prof. Guttorm Fløystad.

                           Kommentarer ved Jannik Linbæk og Grethe Faremo.

 

Kl. 14.50          - Kaffe og frukt.

                                      

Kl. 15.00          - ”Hvordan forebygge etiske dilemmaer? Hva bør vi gjøre i praksis- hvilket

                            Ansvar har de forskjellige aktører for etikk i virksomheten?

                            Paneldebatt i plenum. Innledere og inviterte paneldeltakere. Spørsmål fra salen.

 

Kl. 16.20          - Avslutning.

 

 

Kl. 16.30        - Inviterer vi interesserte til en middagsrett (som serveres til selvkost) og til                
samtaler om temaet bl. a. med Guttorm Fløystad.

 

 

Arrangementet avsluttes ved middagens slutt ca. kl. 18.30.       

Tilbake