Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

    Mer om Til startsiden

Til startsiden

 
Innehaver: Jørn Bue Olsen 

Rådgiver i ledelse, styrearbeid, organisasjon, prosjekt, etikk og kulturprosjekter (idrett,
musikk mm.)

Kontor i Asker, utenfor Oslo.

Utdannet siv.ing. ved Norges Tekniske Høgskole, tilleggsutdanning i sosiologi (UiO), økonomi, strategi- og prosjektledelse (NHH), dr.grad i ledelse og etikk ved Företagsekonomiska institutionen,
Göteborgs Universitet avlegges 2005/2006.
Erfaring fra ledelse i privat, offentlig og frivillig virksomhet (kultur, idrett mm).


 
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

--

jorn.bue@online.no

Linker

Morellveien 10, 1387 Asker