Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

 Rådgiver i ledelse, organisasjon, prosjekt og etikk 
 

Bestill boka her!
     
 
BESTILL HER: bok@jbo-konsult.net
 
     

 

Tilbake til startsiden 

Årets beste bøker - 2010

15.11.2010: NRK Radio P1 Østlandssendingen - lunchgjest:
Om den nye boken ”Etikk, ledelse og samfunnsansvar”


Samtale om boka og aktuelle saker i mediebildet med programleder Kristina Eklund: Hva er etikk? Caset fra boka presenteres der undertegnede selv endrer moral i en presset konkurransesituasjon – her verdens største orienteringsstafett. Og sammenligner med konkurransepresset og hvordan etiske dilemma kan oppstå i næringslivet.


                     Her er opptaket 

 

Etikk, ledelse og samfunnsansvar

av Olsen, Jørn Bue - Nordhaug, Odd

pris: 340,- + porto

 
Boken tar opp forholdet mellom etikk, organisasjon, ledelse og samfunnsansvar og ledelse i dagens arbeidsliv. Blant temaene som behandles, er grunnleggende moralfilosofi, sammenhenger mellom ledelse, kultur og etikk, personalledelse og etikk, virksomhetenes samfunnsansvar, etikkverktøy organisasjoner kan benytte seg av, etiske retningslinjer og etikkprogrammer, samt globalisering og sosialt ansvar i multinasjonale selskaper.
 
Fremstillingen er basert på forskning på området, og norske praksiseksempler drøftes også.
 
Boken er aktuell for forskere, forelesere i ledelse og organisasjon, ledere, HR- medarbeidere, tillitsvalgte og studenter.
 
Odd Nordhaug er siviløkonom (NHH), cand.polit. (UiB) og dr.philos. fra Universitetet i Oslo Han arbeider som professor ved Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole. Blant hans siste bøker er Retorikk, etikk og næringsliv, Ledelse for fremtiden og Retorikk, etikk og arbeidsliv.
 
Jørn Bue Olsen er ekon. dr. (etikk og ledelse) fra Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet og sivilingeniør fra NTH. Han har variert erfaring som leder og styreleder. Olsen driver sitt eget konsulentfirma, som foruten å tilby ledelses- rådgivning arbeider med etikkrådgivning i bedrifter og offentlige etater.
Tlf.: 91 63 94 63 til toppen
jorn.bue@online.no

Linker

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink