Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

ETIKKLINKER

Til startsiden

 


Om linkene:

Dette er noen informative nettsteder knyttet til etikk og næringsliv. Senere vil det også komme en seksjon om ledelse og organisasjon. Send meg gjerne tips om lenker som burde stå her! Noen av internettsidene kan være utgått – men kan likevel hjelpe til videre søk.

Emneord ved oppbygging har vært verdier, sikkerhet, etikk og moral, lojalitet, økonomisk kriminalitet - knyttet til næringsvirksomhet.

-----------------------------------------------------------

Hovedlenke:

Etikk.no er et nasjonalt nettverk for forskning og forskerutdanning i etikk. Her finner du etikknyheter, forskerkurs og en kalender med oppdatert informasjon om aktiviteter og utdanning.

I tillegg finner du mange nyttige linker og nasjonal kompetanseoversikt.

-----------------------------------------------------------

Andre lenker:


The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

is a coalition of 125 international companies united by a shared commitment to the environment and to the principles of economic growth and sustainable development.

Its members are drawn from 30 countries and more than 20 major industrial sectors.

The WBCSD also benefits from a thriving global network of national and regional business councils and partner organizations.

In broad terms, the WBCSD aims to develop closer co-operation between business, government and all other organizations concerned with the environment and sustainable development. We also seek to encourage high standards of environmental management in business itself.

Corporate Social Responsibility (CSR) has been identified as a growing issue for many companies. The WBCSD views CSR as the third pillar of sustainable development - along with economic growth and ecological balance - and therefore a key component for a sustainable future.

CSR embraces a wide range of issues for companies, including:

      ·         human rights
·         worker rights
·        
environmental impact
·        
community involvement
·        
supplier relations
·       
monitoring

 

EMAS  (Eco; management, audit system)                     

Eco Management and Audit Scheme, EU´s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning - ett frivilligt system för en ständig förbättring av ett framgångsrikt miljöarbete

ISO 14001 är avsedd som ett internt ledningsinstrument för att kvalitetssäkra miljöarbete. EMAS är, förutom detta, också avsedd som ett kommunikationsmedel. ISO 14001 kan därmed sägas vara en delmängd av EMAS.

            Miljørapporteringssystem i EU-systemet

            EMAS-guiden: guide for å lage miljørapporter.

 

European Inst. For Business Ethics (EIBE)

Universitetet i Nijenrode, Nederland: Sekretariat for EBEN (se nedenfor)

Arr. EBEN-konferanse 1.-3.sept.99 i Amsterdam, Nederland (JBO har brosjyre):

«Business challenging Business Ethics. New intrunments for Coping with Diversity in International Business». (Innen 1.7. Sponset bla.av PWC -  og Heineken!)

Ettermiddag 31.8: «Masterclass in Ethical Accounting/Auditing commencing» (forskning).

We have tried to make this conferance a truly cooperative venture between the business community and the academic community. The first step.. involving many business representratives.

Tema: Ethical reporting and auditing, sustainability, human rights policies, corruption, bribery and grease payments.

Målgruppe: Business leaders , mangers, academics, leading NOGs.

 

European Business Ethics Network EBEN

Grunnlagt i Brussel 1987; 20n grunnleggende artikler 1993. «Not-for-profit-association».

Medlemmer:Include business people, public sector managers, and academics.

Our role: To promote valuebased and ethical awarw management, and to stimulate and and facilitate meetings of minds, discussion and debate on common ethical problems and dilemmas. 

e-mail: EBEN@Nijenrode.nl

 

Ethical Investments, Sheffield, UK
Et lite firma i Sheffild som er rådgivere for enkeltpersoner, småbedrfiter og organisasjoner mht å investere i fond som har lagt mer vekt på etiske forhold enn  andre.

Mainstream investment philosophy assumes that contributors wish simply to pursue maximum profit without any regard for social or environmental costs.

Ethical Investment challenges this assumption and allows investors to achieve good rates of financial return without endorsing the worst aspects of corporate irresponsibility.


 

Electronic Journal of Business & Organiztion Ethics, University of Jyaskyla, School of Business and Economics, Finnland

Electronic Journal of Business and Organization Ethics, the aim of which is to promote research and practise of business and organization ethics.

Gir ut eget tidsskrift (se internett).

 

 «Terra environment»; miljørelatert management

 

Svensk konsulentfirma (Kunder: Banverket, Sv. Statoil AB, Univers.i Gøteborg m.fl.)

Innehavere/initiativtakere: Bill Romanns og Magnus Ruberg; 5 ans.; etablert 1993.

Gøteborg.

 

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Etikkansvarlig egen fagsjef.

Div. etikkskrifter er laget +  bedriftseksempler.

 

Etikkinformasjon

Info-blad om etikk - spes. forskning (gratis abonnement).

utgis av Etikkprogrammet (NFR), NEM (medisin), NENT (forskn.etikk), NESH (samf.vit. /humaniora).

 

The Sustainability Business Challenge (SBC), UKFoundation for business and sustainable development (FBSD)

11 000 medlemmer både bedrifter og universiteter.

 

* The Caux Round Table

** http://www.caux.ch

 

Prinsiples for Business; laget fra The Minnesota Prinsiples fra The Minnesota Center of Corporate Responisbility

«Caux Principles»: The first intern. Ethics code for business.

Mål :    1.Å lage en verdensstandard som business-adferd kan måles mot.

2.Å lage en standard som industrien kan bruke til å lage sin egen standard.

 

* Center for business and profesional ethics, University of Leeds.

** (mangler)

 

* Institute of Social and Ethical Accountability, London

**  http://www.AccountAbility.org.uk

 

Informationcenter for sosial and ethical accounting and auditing.

Informasjon, erfaringsutveksling, forskning, papers, «AccountAbility Quarterly» (tidsskrift), konsulentvirksomhet, kursprogrammer mm

 

* New Economic Foundation (NEF);

(Etter Schumacher: «Small is beautyful» mm)

**http://www.neweconomics.org.

 

* SA 8000 : Int. standard for social accountability -

**http://www.sa8000.com

To ensure ethical sourcing of goods and services

(sikre etiske sider verd vare- og tjensteproduskjon. Ingen offisiell standard)

«Promote and support the use of accountability standards world-wide with a focus on Asia and Europa». De introduserer et «social management system» (SMS)

(Managing Partners of Ellipson)

 

* Namiko.

** http://www.landbruk.no.naturnytt/namiko

 

* NF Miljøledelse & Styring (København)

(** mangler)

 

Grønne regnskap: Lov om om at en del skal ha dette i Danmark. !997: 1100 virksomheter måtte lage dette i følge loven. Ca. 200 frivillige i tillegg.. Her dokumenteres virksomhetens miljøpåvirkninger.

 

*EKL CONSULT

**http://www.novi.dk/eklconsult/information/eklconsult.html

 

Aalborg.

Er en konsulent- og udviklingsvirksomhed, der rådgiver ledelse, medarbejdere og andre interessenter primært i offentlige virksomheder for at skabe bedre resultater.

(Værdibasert ledelse, lærende org. osv.)

 

*Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)

**www.cbs.dk/departments/mpp/

Værdibasert ledelse, etikk i forvaltning, ledelse og viden ..div.

 København N
Telefon: 38 15 36 30 Telefax: 38 15 36 35    E-mail: ca.lpf@cbs.dk 

 

* Transparency International, UK

**http://www.Transparency.DE.  

 

«Non-governmental org. to increasing governmental accountability and curbing with both international and national corruption».

Ønsker å samarbeide/bygge internasjonale nettverk for å arbeide for dette.

Bekjemper korrupsjon via mange vinkler: Etikk, lover, int.samarbeid osv.

 

 

Andre mulige adresser:

 

* Ethical Trading Initiativ (ETI)

Støttes av den br. Regjering.

 

* Index of Sustainabel Economic Welfare (ISEW)

 

* The Green Gange coalition (environmental indicators)

 

* The Living Planet Index (måler menneskelige miljøforstyrrelser)

 

* Comedia:

Konsulenter; om Indikatorer.

 

 

 

 


 

ukeavisen ledelse

----------------------------

Nasjonalt etikknettverk:
http://www.etikk.no

nett:
Profesjonsetisk Nettverk

i media:
om verdikommisjonen
dagbladet 

 
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

Linker

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink