Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

Til startsiden

Rådgiver i ledelse, organisasjon, prosjekt og etikk 
   

Ledelse & Etikk

Hva gjør vi:

a.Utvikle systemer som ivaretar etikken

b.Utvikle etikkverktøy som etiske retningslinjer, etisk råd (større bedrifter) ol.

c.Kurs med begrepsapparat og trening i egne case mht etiske dilemma


Hva er etikk – næringslivsetikk?

Etikk har å gjøre med forhold mellom mennesker.

I næringslivet går dette på ansvar og forvaltning av våre relasjoner til medarbeidere oa

relevante interessenter (stakeholders) bedriften/virksomheten har.

Det finnes mange definisjoner av etikk. Her er tre:

1. læren om fellesskapsverdier (Guttorm Fløistad)

2. læren om verdi-funderte mellommenneskelige adferdsregler (Jørn Bue Olsen)

3. Etikkbegrepet må inneholde to dimensjoner (JBO):
    a. Felles verdifunderte adferdsregler (Kjøreregler, spilleregler e.l)
    b. Omsorg overfor medmennesker (Både nære og fjerne)


Hvorfor skal vi jobbe med etikk?

Det er to hovedgrunner for seriøse virksomheter å arbeide med etikk:

1.Det er rett.
(en prinsippetisk begrunnelse).

Vi har et grunnleggende etisk ansvar overfor medmennesker enten det er familie, venner, kolleger - eller fjernere medmennesker.

2.Det "lønner seg".
(en konsekvensetisk begrunnelse)

Positivt: Seriøse virksomheter som behandler medarbeidere oa interessenter på en etisk god måte kan hente ut store gevinster i intern effektivitet, i motivasjon og positive holdninger, i salg og mersalg, i smidighet i samarbeid osv.– dette påvirker det økonomiske resultat POSITIVT.

Negativt
: Seriøse virksomheter som jukser, behandler medarbeidere oa interessenter dårlig, vil på en eller annen måte straffes via lavere effektivitet, dårligere motivasjon, via lovverk, via negativ omtale i medier osv.- som påvirker det økonomiske resultat NEGATIVT.

 
Til startsiden 91639463  
jorn.bue@online.no

Linker

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink