Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"  topp
   Effektive team

Til startsiden

 

Eksempel på bedriftsinternt seminar arrangert i 2005:

Hvordan utvikle effektive team?

Suksesskriterier for team, prosjektgrupper, prestasjonsgrupper, ledergrupper oa arbeidsgrupper.

Sted/Tid:       XXXX.

                     Seminar: kl.13.00-17.30

                     Middag m/uformell dialog 18.00.

Hensikt:         Gi økt innsikt mht å utvikle effektive team og grupper og til utvikling av                                  spisskompetanse hos enkeltindivider i team. Utveksle erfaring med å utvikle                          team, grupper og spisskompetanse. Nettverksutvikling – effektive nettverk.        

                      Program:
                     
(tidsplanen kan justeres noe underveis)

Kl. 13.00:       Henning Bang, siv.øk./psykolog.[1]
                       ”Suksesskriterier for ekte team”
                       Spørsmål fra salen.

Kl. 15.00:       Kaffe

Kl. l5.15:        Halvard Hanevold, OL-mester skiskyting; siv.ing.
                      ”Veien mot gull”
                      "Vinnerlag og vinnerteam i idretten - inspirasjon til næringslivet?".
                       Spørsmål fra salen.
Kl. 16.45:      Uformell lagkonkurranse – stafett - i skyting med pistol. [2]                                  Teamene utpeker en leder og fordeler skyte-rekkefølge.
                      Deltakerne får først prøve opplegget før konkurransen.

Kl. 18.00:      Middag.

Seminarleder: Jørn Bue Olsen, bedriftsrådgiver ledelse, prosjekt og etikk, Asker  Seminarleder sørger for å knytte innleggene til bedriftens egne problemstillinger og via en åpen dialog underveis for å tilpasse innleggene til bedriftens egen hverdag.

Arrangør: AB-seminarene i samarbeid med bedrift XXXX.

[1] Henning Bang har lang erfaring fra arbeid som konsulent med gruppedynamikk,  håndtering av team. Han arbeider nå med en doktorgrad om effektive lederteam. HB har bl.a. skrevet lærebok om bedriftskulturer.

[2] Dette er et data/lysdiode-basert miniatyr-opplegg med tilnærmet vanlige skytevåpen - men med høyfrekvent lys i stedet for kuler og krutt (!!). Foregår inne. Det er lag på 3-7 deltakere – skyting med pistol.  Alle kan delta –  også helt uøvde som skyter  med ”anlegg” (dvs. hold og støtt hendene som holder pistolen på et bord).

   
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

LENKER  START 

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink