Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

Nytt 2010

Til startsiden

 

LENKER  START 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Høstkonferanse 2011

Sted: Klekken Hotell

Tid: Fredag 21.10.kl.17.00 - lørdag 22.10. kl.14.00

Innledere

Tidspunkt – Tema

 

Møteleder

Jørn Bue Olsen

Svein Einarsbøl

Ingrid Drivenes

Bjørn-Erik Olsen

Frode Kyvåg

 

Fredag 21.oktober:

Tema: Idretten og de politiske prosesser.

Hva kan idretten selv påvirke? Hvordan komme i interaksjon med politikerne? Hvordan få idéer fra utkast til gjennomføring?

 

 

Kl. 17.00 Registrering m/kaffe

Kl. 17.30 Velkommen!

v/Jørn Bue Olsen, styreleder Asker Idrettsråd                  

Kl. 17.40 Aktivitet for alle – uavhengig av midler!
v/Svein Einarsbøl og Gunvor Solvang, Aktiv på dagtid Asker

 

Kl. 18.10 Kommunal plan for fysisk aktivitet 2012-2015

v/Ingrid Drivenes, avd. Idrett og friluft Asker kommune

 

Kl. 18.30 Handlingsprogram 2012 – med mulighet for spørsmål fra salen

v/ Bjørn Erik Olsen, avd. Idrett og friluft Asker kommune

 

Kl. 18.50 Gruppearbeid inkludert benstrekk/kaffe

Relatert til høring av handlingsprogrammet 2012

 

Kl. 19.30 Idrettsglede er gratis…

Hvordan engasjere frivilligheten– igjen og igjen?

v/Frode Kyvåg, Norway Cup general

 

kl. 20.30 Middag

Innledere

Tidspunkt – Tema

 

 

 

 

 

Lene Conradi

 

Nærmiljøtiltak

Kjell Hustad

Petter Wulff

Lørdag 22.oktober:

Tema: idretten og penga’ - Hvordan jobbe for å øke den totale potten til idretten? Hvordan samarbeide om å få mest mulig ut av tilgjengelige midler i kommunen? Hvilke finansieringskilder er tilgjengelig? Hvordan kan dugnad omgjøres til kroner? Hva er gratis?

 

Kl. 09.00 Idrettens ståsted i Asker kommune – hvordan skal Høyre arbeide for idretten i løpet av kommende periode?

v/Lene Conradi, ordfører Asker kommune

 

Kl. 09.30 Spillemidler – Hvem er berettiget og hva er kravene? Inkludert eksempler og mulighet for spørsmål fra salen.

v/Akershus fylkeskommune

 

Kl. 10.00 Kaffe

 

Kl. 10.15 Tilskuddsportalen – uante muligheter? Ta gjerne med egen PC og organisasjonsnummer for å bli med på søkemulighetene. Inkluderer også gruppearbeid – Hvordan kombinere tilskuddsordninger og dugnadskrefter best mulig? Hvilke midler har du søkt på? Hvilke erfaringer har du gjort? Tips til andre idrettslag?
v/Kjell Hustad, vara styremedlem Asker Idrettsråd

 

Kl. 11.00 AIR oppsummerer fredagens gruppearbeid gjeldende Asker kommunes Handlingsprogram 2012

 

Kl. 11.30 Halvårsstatus AIR

v/Jørn Bue Olsen, styreleder Asker Idrettsråd

 

Kl. 11.45 Nesøya IL - Hvilke erfaringer har vi gjort oss? Nesøya IL orienterte på høstkonferansen 2010 om planer for utvikling. Hva har skjedd siden? Hvordan bygger man opp et slikt prosjekt?

v/Petter Wulff, styreleder Nesøya IL

 

Kl.12.15 Lunsj

Avreise

 

Praktisk

 

Deltageravgift

 

 

Påmelding

 

 

Informasjon

Kontakt

 

Kr 650,- per pers. Betales av klubben og inkluderer bl.a. overnatting på enkeltrom, middag, frokost og lunsj. Størstedelen av kostnadene dekkes av AIR.

 

Bindende påmelding med navn, klubb og innbetaling av deltageravgift til konto 1620.31.65548 innen 30. september til askerIR@online.no.

 

www.askeridrettsrad.no

askerIR@online.no

 

Styreleder:      Jørn Bue Olsen / jorn.bue@online.no / 91 63 94 63

Daglig leder:    Gry E. Garlie / ggarlie@online.no / 90 78 15 15

Adm.sekretær: Edle Rennemo / edlerr@online.no / 93 00 64 22

*Forbehold om mindre programjusteringer ved sykdom o.lign.

opp

   
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

LENKER  START 

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink