Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

 Rådgiver i ledelse, organisasjon, prosjekt og etikk 
 
JBO-Prosjektledelse

Ledernes eller kundenes
egne spørsmål:

Hva har jeg behov for?
Hvordan komme i gang?

Det finnes en måte:
La oss ta en prat om dette 
– det koster ingenting.
Så kan vi se hva vi kan gjøre – når.

  Mer om Seminar og kultur (Høyre kolonne)

Spesielle hendelser i 2010. Siste lagt inn: pr. 10.10.10:

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jørn Bue Olsen i "Lang Lunch" i NRK Østlandssendingen 15/11-10
Her er opptaket  (gå til 15:30 i opptaket - varer fram til 39:15)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2010: Ny bok av Odd Nordhaug og Jørn Bue Olsen, Forlag 1:

Etikk, ledelse og samfunnsansvar

Boken tar opp forholdet mellom etikk, organisasjon, ledelse og samfunnsansvar og ledelse i dagens arbeidsliv. Blant temaene som behandles, er grunnleggende moralfilosofi, sammenhenger mellom ledelse, kultur og etikk, personalledelse og etikk, virksomhetenes samfunnsansvar, etikkverktøy organisasjoner kan benytte seg av, etiske retningslinjer og etikkprogrammer, samt globalisering og sosialt ansvar i multinasjonale selskaper. Fremstillingen er basert på forskning på området, og norske praksiseksempler drøftes også.

  Boken er aktuell for forskere, forelesere i ledelse og organisasjon, ledere, HR- medarbeidere, tillitsvalgte og studenter.

(Bestilles fra forlaget eller hos Jørn Bue Olsen, jorn.bue@online.no)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September/oktober 2010.

KS: Vurdering av etikkutvalg i store organisasjoner og bedrifter

Kommunesektoren har et eget etikkutvalg via Kommunenes Sentralforbund (KS). Hvordan skal dette organiseres, styres og drives? Undertegnede har for KS gjort en undersøkelse av erfaringer med etikkutvalg både i KS men og i andre store organisasjoner: NHO, Sykepleierforbubndet, NITO, Larvik kommune, Pressens faglige utvalg, advokatforeningen m.fl. Selv om detaljutformingen blir litt forskjellige er det visse suksesskriterier som må tilfredsstilles for at etikkutvalgene skal fungere etter hensikten.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. og 3.10.2010: Verdibørsen, NRK Radio P2:

Samtale om ”Dødens ingeniører” – utstilling på Teknisk Museum

Hvordan kunne det tyske ingeniørfirmaet Topf & Söhne tilsynelatende uten skrupler gjøre dette? I konkurranse med et annet firma ”vant” de oppdraget. Underleverandør til SS tilintetgjøringsleir i Auschwitz: Tegning, produktutvikling, produksjon, bygging og tilpasning av kremasjonsovner. En meget utfordrende ingeniørjobb!? Flest mulig lik kremert pr. tidsenhet. Det var ikke tvang, det representerte kun 2% av omsetningen i firma. Hvordan?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2010. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

Etikkprosjekt i virksomheten: Sykefraværet mer enn halvvert!

Etikkprosjekter i en virksomhet er viktig i seg selv. Men konsekvenser eller ”bivirkninger” av etikkprosjekter i en rekke virksomheter har vist at sykefraværet har gått betydelig ned i etterkant av prosjektene. Hvorfor?  Flere eksempler er fra prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanseutvikling” som KS koordinerer. Eksempel Tasta Sykehjem: Fra 13 til 3%. Men det er også andre – et etikkprosjekt i regi av Hauge-instituttet: TIMEkspressen Nettbuss Telemark: Fra 25 til 9%.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høsten 2010. Foredrag, innledninger, seminarer, kurs og rådgivning (se og høyre kolonne på siden her):

Eksempler for bedriften, kommunen, institusjonen,organisasjonen mm:

Tema etikk og ledelse (CSR, samfunnsansvar):

1.Grunnkurs: Hva etikk er, eksempler på egne etiske dilemma mm.

2.Oppdateringskurs: Metoder for refleksjon, behandle etiske dilemma, forebygge mm

3.Foredrag: Fra nybegynner til avanserte viderekommende.

4.Rådgivning og bistand. Som prosjektleder eller ressursperson: (2 uker - 6 måneder)

5.Etisk revisjon. Anbefales – lite brukt! Kort etikk-diagnose og forslag til tiltak.

* Kurs og seminarer: Anbefalt 2-12 t.

* Foredrag og innledninger: 1-4 t.

 

Andre tema: Seminarer, kurs, foredrag, rådgivning, innleid ”arbeidsmaur”:

1.Styreledelse – styrearbeid

2.Prosjektledelse – alle prosjekter (1 sides-metoden)

3.Idrettsledelse – kulturledelse

4.Ledelse i praksis – hva er viktig?

5.Hauge-Partner. Videreutvikle org.kulturen mht etikk og effektivitet

6.Spesialtema: Varsling, suksesskriterier mht etisk handling mm.

7.Langhelg i Telemark: Et valgt tema – kombinert m/ friluftsliv (jakt-fiske)

8.Krigshistorie - m/ Linge-mann fra Vestfold: Refleksjoner i ettertid (bokprosjekt).

9.Annet: Organiserer også kulturinnslag med bl.a. sanggrupper.

 

Målgrupper:

1.Bedrifter, kommuner, institusjoner, organisasjoner med mer

2.Alle nivåer: For styret, ledergruppen, mellomnivåer, medarbeidere.

 

Samarbeidspartnere – stort nettverk av ressurspersoner:

Til alle oppleggene kan vi også invitere med kjente foredragsholdere.

(se eksempler rundt på nettsiden her)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våren 2010. Engasjement i rådmannsstaben i en kommune. Arbeid med:

Friluftsplan, kompetanseutviklingsplan, prosjektstyring og ledelse.

Ikke mange kommuner har utviklet en egen kompetanseutviklingsplan for hele kommunen. Her gjør vi det – vi mener jo at ansatte er den viktigste ressurs! KS har et prosjekt om å lage slike planer (FAFO er hyret inn). Og vi jobber med offensiv friluftsplan – for forebyggende folkehelse, tiltak for barn og unge osv. Og vi ser på enkle sjekklister for interne prosjekter.

Og: Ledelse av kommunen - To-nivå -modell og delegert myndighet utvikles videre!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2010. Artikkel om ledelse av idrettslag. Boken er kommet!

Idrettsledelse og frivillighetsretorikk.

Hvordan skal vi arbeide med ledelse og styreledelse av et idrettslag? Frivillig organisasjon? Dette arbeidet må fortsatt basere seg på dugnaden, men det må ikke hindre at vi skal diskutere kvalitetssikring av styrearbeid og ledelse. Samfunnsutviklingen har medført store endringer i idrettslagets omgivelser: Å lede et idrettslag i dag er kanskje vanskeligere enn en liten bedrift. Frivillig arbeid har ikke fulgt opp! Vi må tåle å diskutere dette! Holdninger i frivillighetskulturen hindrer god ledelse! I stedet produserer dugnadsledelsen uten lederkompetanse problemer og merarbeid for svært mange. Mer kompetanse i styret, engasjement av daglige ledere på deltid, osv.

Ny bok: Retorikk, idrett og samfunn.  Se: forlag1@forlag1.no

 

---------------------------------------------------------------------------- 

24.5.2010. NRK P2 ”Sånn er livet” – program – gjenhør fra juli 2009:

Å kombinere god etikk med effektivitet og lønnsomhet i arbeidslivet

I programmet reflekterer undertegnede om etikk i arbeidslivet. Her brukes bl.a. Hans Nielsen Hauge som eksempel på en leder som klarte denne kombinasjonen. Han er nok mest kjent

som en predikant, men hans rolle som bedriftsleder er betydelig ”underkommunisert”. Han startet jo en 30-talls virksomheter rundt i hele Norge. Undertegnede betegner han som Norges første moderne konsernleder.

Hør programmet fra 24.5.10 – kopier henvisningen og lim inn i http-feltet:

 

http://nettradio.nrk.no/default.php?&kanal=P2NoYW5uZWw9bnJrLXAypHN0YXJ0PTIw

MTAtMDUtMjRUMTAlM0Ew

NSUzQTAwpGVuZD0yMDEwLTA1LTI0VDEwJTNBNTAlM0EwMKR0aXRsZT1VK1Z1Y

mlCbGNpQnNhWFpsZEE9PaRpbm49MKR1dD0wpGJpdHJhdGU9

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

14.5.2010. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

Lederens etikk-verktøykasse.

Det er mye snakk om etikk, samfunnsansvar, CSR (Corporate Social Responsibility). Tenk deg at vi som leder har en haug med saksmapper på bordet. Vi starter dagen med stor energi  

Og griper en sak. Hva velger vi? I 95% av tilfellene velger vi ikke etikk og lignende. Hvorfor?

Vi er selvfølgelig rasjonelle – vi gjør det vi tror vi får mest igjen for. ”Etikk-mappa” blir skjøvet ned i haugen! Fordi vi ikke vet skikkelig hvordan vi gjør dette.

 

Her er noen hjelpemidler – verktøy – i litt etikkarbeid. Slik at en liten innsats her faktisk kan gi bedre miljø og motivasjon – og derved økt inntjening, eliminere kostnader osv.

Akkurat det er rasjonell lederadferd!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Våren 2010. Ekstern sensor Norges Handelshøyskole – NHH:

Etikkundervisning ved høyskolene.

Jeg har tidligere sammen med kollega Eva Aronsen avdekket det faktum at flere studier i økonomi og administrasjon ved handelshøyskoler og universitet i Norge ikke har etikktilbud. Men flere høyskoler tar dette på alvor. Da får vel jeg følge opp å gjøre mitt – nå som sensor i fagene: 

* Etisk handling: individ, org. og samfunn

* Frontiers of business ethics.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

9.4.10. Eksternt Jury-medlem:

Entreprenørskapskurset Høgskolen i Oslo - evaluering

Nye forretningsideer er utviklet av grupper av studenter. Dette er siste samlingen, og forretningsplan skal evalueres og kommenteres. Og vinnere skal kåres. Som gammel produktutvikler i industrien synes jeg dette er moro!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

18.3.10. Kronikk om ledelse i Drammens Tidende:

Ledelse: Hans Nielsen Hauge, en moderne inspirator.

Etter at jeg ”oppdaget” Hauge som en moderne konsernleder – helt unikt eksempel i Norgeshistorien – vil jeg nok med jevne mellomrom både bruke han som eksempel og som inspirator. Han viste at det var mulig å kombinere etikk med effektiv bedriftledelse. Bygde opp 30-bedrifter, industri, import, slo seg opp som handelsmann i Bergen, osv. (som bondesønn fra Østfold skal vel ikke det være mulig?). 

Som prosjektleder ved Haugeinstituttet har vi utviklet et Hauge-Partner-kurs for bedrifter, kommuner osv.     Se: http://www.haugeinstitute.org

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.02.10. Styreseminar for Oslo Håndverker og Industriforening.

Hvordan kvalitetssikre styrearbeidet?

Mer styreseminar. Denne gangen brukte vi en dag (se under her 23.9.09). Innledninger, gruppearbeider med egne styre-problemstillinger, plenumdiskusjon. Egen styreperm er nå utarbeidet.  Styrekurset tilpasses alle små og mellomstore bedrifter, stiftelser, foreninger, idrettslag og ”frivillig” arbeid, osv.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan. 2010. Eget materiale for styrearbeid.

Styreperm for små- og mellomstore bedrifter, foreninger, idrettslag osv.

– men sjekklister og praktiske maler for agenda, referater – men også praktiske sjekklister for ledere og styremedlemmer (som bør følge med hva ledere gjør): Medarbeidersamtaler, ansettelsesintervjuer, oppsigelsesprosedyrer – alt!

Dette styrekurset tilbys alle små og mellomstyrestore virksomheter  (referanser skaffes)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-2010: Det er fortsatt mange ”mini Max Manus-historier”:

Sabotør og instruktør for ”gutta på skauen”

Fortsatt er det interessante og lærerike historier fra krigens dager som kan fortelles. Dette er historien om en ”Acting soldier” fra Larvik – som ble Linge-mann. Opererte rundt i Norge. Men ble utdannet ved en hemmelig leir ved Stockholm - styrt fra den britiske militære ledelsen i London SOE (Spescial Operation Executive – de som opprettet Lingekompaniet). Prosjektet krever noe forskning og studier i arkiver både i Stockholm og London. Prosjektet er støttet både av Norsk Hjemmefrontsmuseum, Forsvarsdepartementet og noen bedrifter.

 

Spesielle hendelser i 2009. Siste lagt inn: pr. 4.10.09:

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

 

4.11.09. Humanetisk forening i Oslo – foredrag:

Hvordan sikre etikkundervisningen ved handelshøgskolene våre?

Ved enkelte høgskoler kunne man i 2008 studere i 3 år (Bachelor) uten at noen kursplaner nevnte ordene etikk, samfunnsansvar eller CSR (Corporate Sosial Responsibility). Etikk kan sies å være økonomiens grunnlag. Det viste ”markedsøkonomiens grunnlegger” moralfilosofen Adam Smith. Men hva med hans ”displer” – dagens økonomer?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.10.09. Asker Idrettsråds Høstmøte:

Verdier og framtidig ledelse i Askeridretten.

Foredrag om hvilke verdier vi skal sikre barneidretten, konkurranseidretten osv. Og hvordan skal vi lede og organisere idretten for å realisere våre verdier? Hva skal kommunen gjøre, hvordan skal idrettslagene organiseres?

(61 idrettslag i Asker samarbeider i AIR)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.9.09. Styreseminar for Oslo Håndverker og Industriforening.

Hvordan kvalitetssikre styrearbeidet?

Et styre bør med jevne mellomrom sikre og videreutvikle styrearbeidet. Det går på hvordan vi sikrer strategiarbeid gjennom hele året, hvordan vi planlegger og gjennomfører styremøtene osv.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

August Nr. 3/2009. Artikkel i Energico – Østfold Energis blad. Tema ledelse:

Hans Nielsen Hauge – etikkinspirator for arbeidslivet.

Hva slags virksomhetside skal vi legge til grunn for vår bedrift? Hauge snakket om at hans virksomheter skulle produsere varer som samfunnet hadde behov for, men samtidig skulle de ha en sosial funksjon. ”Ledige hender skulle få arbeid.”  Og de trengte ingen arbeidsmiljølov: Sammen med broren Mikkel (ledet Eiker Papirmølle) sysselsette de funskjonshemmede, de med ”Alderdomsvaghet”, de ”vanføre”, de ”fåvettige”.  Og diskuterte pensjonsordninger.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.7.09. Kronikk i avisen Sarpsborg Arbeiderblad:

Hans Nielsen Hauge – inspirator også for moderne arbeidsliv.

En rekke artikler og kronikker i avisene denne sommeren om Hauge følges opp av jbo. Allerede i 1985 forsøkte krefter i Østfold og i Oslo å etablere et Hauge-institutt i Sarpsborg – på Borregård Hovedgård. Østfoldmannen Hauge omtales som en av Norges største menn gjennom tidene. Mindre kjent er hans virke som industrireiser, gründer og kjøpmann – som startet 30 virksomheter rundt i hele Norge. Norges 1.moderne konsernleder!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.7.09. Avisen Demokraten i Fredrikstad - intervju med jbo:

Hauges ånd bak frisk satsing

I samarbeid med en gruppe næringslivsledere har jbo og leder for Haugeinstituttet, Sigbjørn Ravnåsen, utviklet ”Hauge-Partner” - et nytt konsept for å sikre at bedriftene lykkes like godt med moralen som med regnskapet. Rolfsøys største sønn Hans Nielsen Hauge er mest kjent som legpredikant – men kanskje kan han også ha funnet en nøkkel til hvordan kombinere god etikk med lønnsomhet.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.5.09. Kontrollutvalget i kommunen:

Kontroll og etisk handling i kommunen.

Innledning for og seminar med kontrollutvalget. Vi diskuterte etikk og aspekter ved kontrollutvalgets mandat og arbeidsområder. I hvilken grad skal kontrollutvalget også følge opp etikkarbeiudet? Noen kommuner har samarbeidet om internrevisjon av etikkoppleggene – kan være interessant for flere kommuner.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.09. Haugeinstituttet med inspirasjon fra Hans Nielsens Hauges ”konsern”:

Hauge-Partner: Metode for å sikre etikk og lønnsomhet

Undertegnede og mange andre har lenge vært på leting etter en ”nøkkel” for å kombinere lønnsomhet og god etikk. Vinteren 2009 har undertegnede sammen med kolleger i Haugeinstituttet og en gruppe næringslivsledere utviklet et nytt konsept for å sikre at virksomheten lykkes både i å skape lønnsom effektiv drift og god etikk. Utgangspunktet for Haugeinstituttet er ideer som Norges første moderne ”konsernleder” Hans Nielsen Hauge la til grunn for ca. 30 bedrifter over hele Norge (Hauge var mer kjent som predikant). Ideer fra Hauge-virksomhetene tilpasses og inspirer oss i Hauge-Partner-konseptet tilpasset private bedrifter, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner osv. 1.trinn i dette konseptet er tre møter med 6-8 ledere og medarbeidere over 1-2 måneder. Dvs.: gjennomførbart for de fleste. I mai startet de første bedriftene med opplegget.

Les mer: www.haugeinstitue.org

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.4.09. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Kommunal ledelse: Innfør et arbeidsstyre 

En av kommunenes største utfordringer ligger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Her ligger en strukturell svakhet. Politikerne i kommunestyret har to hovedroller: Politikerrollen og arbeidsgiver- og ”eierrollen”. Den første driver politikk og prioriterer saker. Dette kan politikerne. Den andre rollen er å agere som profesjonelle arbeidsgivere og ”eiere”. Som et styre i en bedrift eller et konsern. Her er politikerne kun amatører. Kan vi ha det slik?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.3.09. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Finans og økonomi bygger på et etisk grunnlag.

Om en tidligere undersøkelse av undertegnede og Eva Aronsen har pekt på en del mangler ved etikkundervisningen ved norske handelshøyskoler og universitet,  ser undertegnede her på en del av det som tross alt finnes i Norge. Og om tilbud i andre land – både etikk og miljøfag. Og litt om historien bak etikkundervisningen ved noen norske høyskoler – og om etikk som grunnlag for økonomien (!!).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3.09. Høgskolen i Oslo:      

Program i Entreprenørskap - forretningsplaner.

Prosjektgrupper presenterte sine forretningsplaner for nye virksomheter. Juryen

(med JBO) vurderte og ga faglige tilbakemeldinger og kåret en vinner.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

27.2.09: Arbeidsgiverkonferansen Sørum kommune

Økt forståelse av ansvaret i lederrollen.

En del kommuner arbeider aktivt med egen arbeidsgiverrolle. Sørum er en av dem. de har bl.a. laget en egen ”Eiermelding”. Undertegnede hadde innspill om etikk og ledelse på konferansen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6.1.09. Idrettsforum Aftenposten: Ledelse og beslutninger i idrettsåret 2008:

Tromsø 2018 ble behandlet katastrofalt feil!

OL-saken ble alt for vanskelig – for alle! Regjeringen med statsråd Giske gjorde en kardinalfeil når de forlangte at idretten selv skulle ta 22,3% av ”egne” lokale anleggsmidler for å betale anleggene i Tromsø (Eller Trondheim; Oslo). Idrettsstyret klarte ikke å se dette før det var for sent. Derved ble alle tapere! En OL-sak skal behandles av Storting og regjering. Og det er her finansieringen skal komme.

 

Spesielle hendelser i 2008.

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.12.08. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

ISO-Standard for CSR og samfunnsansvar?

Stortingsmeldingen om samfunnsansvar kom i januar 2009. Samfunnsansvar kan sies å dreie seg om to ting: 1.”god drift” og 2. et ”tillegg”. Hva dette innebærer er det mange meninger om. Artikkelen tar utgangspunkt i en CSR-konferanes i Stavanger arrangert av BBUs Nettverk for miljø og samfunnsansvar. Her redegjøres også for et større interenasjonalt arbeid for å lage en ISO 26000-standard for CSR.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2008. Undersøkelse av Eva Aronsen og Jørn Bue Olsen for Framtiden i våre hender:

Undersøkelse av etikkundervisningen ved høyskoler og universitet.

Dette er en sjekk av de 11 største Bachelor- og masterstudier i økonomi og administrasjon

ved norske universitet og høgskoler: I hvilken grad har de tilbud om etikkundervisning for sine studenter. Handelshøyskolen i Bodø kommer best ut av denne undersøkelsen, mens Handelshøyskolen BIs Bachelorstudium gis karakteren ”stryk” (master-studiet er ”bedre”).

Se medier (se 3 siders hovedoppslag Aftenposten søndag 23.11.08):

http://www.ukeavisenledelse.no/etikk_og_samfunnsansvar/20081130/blank/

http://www.framtiden.no/200812012438/arbeidsnotater/etikk-og-naringsliv/lite-etikk-pa-timeplanen.html  (Her ligger også rapporten).

http://www.aftenposten.no/forbruker/jobbogstudier/studier/article2797245.ece

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høst 08: 1,5 års prosess med utvikling av etisk retningslinjer:                                                                 Etikk-utfordringer:                                                               Arkitektkontoret Snøhetta mer enn Operaen.                                 Snøhetta har mange  internasjonale oppdrag med utfordringer i møte med andre forretningskulturer i land som araberlandene, Sør-Øst-Europa, Russland osv. Høsten 2008 avsluttet et 1,5 års etikk-prosjekt med å utvikle nye etiske retningslinjer. En prosjektkomité fra forskjellige deler av kontoret har med en utnevnt koordinator ledet arbeidet - med undertegnede som ekstern rådgiver. Det var arbeidsmøter i komiteen, åpne allmøter med eksterne foredragsholdere, etikk-temaer på fellesturer - med en foreløpig avsluttende diskusjon og vedtak i styret, med innspill til en pågående diskusjon i ledelsen. Styret har vedtatt å avsette ressurser til implementering av de føringer komiteen har gitt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fra november 2008 - Interessant samarbeid mellom suksesstrener i idrett og etikkekspert:

Etikk er samhandling!

Hans Trygve Kristiansen drev som trener for skøyteløpere som Bjørg Eva Jensen og Koss fram Norge fremste OL-gullmedaljører. Kristiansen snakker om samhandling i teamet for å bygge prestasjonskulturer. Nå skal vi bygge prestasjonskulturer som blir de beste på ledelse, måloppnåelse, etikk og samfunnsansvar. I offentlig forvaltning som i privat næringsliv. Ta kontakt for å samtale om et event. opplegg. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

24.november 2008 Radisson SAS Scandinavia, Oslo: Planla for 50 -  125 deltok!

Haugekonferansen 2008: Om ledelse og etisk refleksjon.

Hovedtema for årets konferanse var etikk, sosialt entreprenørskap og tjenende

lederskap - i tradisjonen etter Hans Nielsen Hauge. Hauge var mer enn en. Han etablerte et 30-talls industri- og handelsbedrifter rundt om i hele Norge. Han klarte noe av det vi strever etter i dag: Å kombinere godt lønnsomhet med etikk!

Av foredragsholderne kan nevnes bl.a. Sigbjørn Ravnåsen, leder av Haugeinstituttet, Dag Kullerud, Haugebiograf og journalist i Aftenposten, Ola Grytten, professor ved NHH (stadig i mediene nå om finanskrisen!), Sten Magnus, konsernsjef  Umoe Catring og leder for NHOs utvalg for Etikk og Samfunnsansvar, Magne Supphellen, professor NHH og - Ellen Stensrud, 1. sekr. i LO- m.fl.

Mer info: http://www.haugeinstitute.org/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.10.08. Intervju i ”Ukeavisen Ledelse” - om ledere i StatoilHydro og Hydro:

Heksejakt på ledere – eller ”amnesti”?

Før 1996 tillot lovverket å trekke utgifter til ”smøring” fra på skatten. Erfarne nærings-

livsfolk kjenner stort sett til at dette ble da også gjort i stort omfang. ”Alle” gjorde noe

– ”slik gjør vi det her”. I noen bransjer var det umulig å drive business i deler av verden

uten bestikkelser. I løpet av 10 år har holdninger og lovverk blitt snudd opp ned.

Spørsmålet er: Hvor mye tid og ressurser skal vi bruke på å granske historien – de

ledere som ikke klarte å snu seg umiddelbart? I forhold til å nå fokusere på framtida

– arbeid for verdiskapning med etiske rammer? JBO foreslår etter mønster av våpen-

amnestiet en form for amnesti for ledere som var involvert i dette før år 2000.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempler på etikkopplegg i din virksomhet - Høsten 08.

(opplegg undertegnede har gjennomført forskjellige steder)

 

Forutsetninger – gjelder alle:

* På forhånd: Sett av litt tid til å planlegge med undertegende hva vi vil ha

* Under opplegget: Sett av tid til dialog i plenum

* Etterpå: Tenk på hvordan dette følges opp.

 

Kommuner og fylkeskommuner:

1. For ledergrupper eller allmøter i avdelinger:

- Vanlig møte: Innledning om valgt etikk-tema 45 min + 30 min dialog

- Seminar 1-2 dager

- Anbefalt modell: Utviklingsprosesser (0,5-1,5 år): Utvikling eller

   viderutvikling av etisk retningslinjer oa verdidokumenter.

   Prosjektgruppe utnevnes internt – undertegnede ekstern rådgiver.

- Seminar eller kurs – utvalgte emner

2. Bistå som tidsbegrenset rådgiver under akutte kriser.

4. Bistå interne til å skrive forslag til etiske retningslinjer o.l.

 

Bedrifter og organisasjoner – små og store.

1. For ledergruppen (som over)

2. Avdelingsmøter alle ansatte (som over)

3. Etiske revisjoner (ethics audit; OCEG egen guide). 2-4 dager.

4. Granskning (i samarbeid med jurister).

5. Varslingsenhet (jfr. nytt lovverk; jfr. UD).

6. Bistå som tidsbegrenset rådgiver under akutte kriser.

7. Due dil mht business ethics (verktøyet utviklet mht etikk)

8. Bistå interne til å skrive utkast til etiske retningslinjer o.l.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommer-høst 08. Ny artikkelsamling:

Retorikk, etikk og arbeidsliv, Forlag 1. 

Undertegende bidrar med artikkelen "Retoriske ritualer og etisk handling".

Denne boken tar for seg ulike sider ved forholdet mellom språkanvendelse og etikk i arbeidslivet. Den inneholder en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper. Blant

temaene som behandles, er arbeid og helse, overvåkning og testing av arbeidstakere,

løgner, språk og ledelse, mobbing og trakassering, grådige arbeidsgivere, inkluderings-

ledelse og varsling. Søkelyset settes på den rolle språket spiller, blant annet gjennom å representere en lære som ikke etterleves i praksis. I tillegg til sprik mellom idealer

(språk) og realiteter (praksis) settes det fokus på språk som politisk virkemiddel i

organisasjoner gjennom mekanismer som metaforbruk, tåkelegging og omskriving av

realiteter. Boken er aktuell for ledere både i offentlig og privat sektor og alle andre

som er opptatt av språk, etikk og arbeidsliv. Forfatterne, som kommer fra Norge

og Danmark, er alle eksperter på sine fagområder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.6.08. Planlegg høsten mht ledelsesutvikling - kompetanseutvikling:

Spesialsy et innhold for din virksomhet!

Ta kontakt for å diskutere et opplegg til høsten eller våren.

(Lederrådgivning, internkurs, internrevisjon, innledninger på ledermøter osv.)

Undertegnede har samarbeid med fremstående fagfolk og miljøer - velg ut fra emne:

 

Emner:                                                       Ressurpersoner:

Ledelse,  personaladm., etikk                  Odd Nordhaug, prof. NHH

Etikk, økonomi og miljø                           Øystein Dahle, styreleder WorldWatch

                                                                       Ove Jacobsen, prof. HiBo

Effektive lederteam/prosjektteam           Henning Bang, siv.øk. psykolog 

Prestasjonskulturer mm                          Halvard Hanevold, siv.ing/skiskytter

                                                                       Hans Trygve Kristiansen, rådgiver(Koss mm)

Næringslivsetikk                                      Guttorm Fløistad, prof. UiO

OU / Coaching / mentoring                      Morten Berg, rådgiver, amanuensis BI

Personalledelse og rekruttering            Nils Eriksen, rådgiver, cand.paed

Prosjektledelse, nyskapning, nedbygg. Åge Garnes, rådgiver, 1.aman. HiO.  

Korrupsjon, granskning, varsling mm Erling Grimstad partners

Etikk generelt                                            Eva Aronsen, rådgiver og skribent 

Hans Nielsen Hauges ledelsesideer       Sigbjørn Ravnåsen, Instituttleder

Andre emner                                               Stort nettverk av ressurspersoner i bedrifter,

                                                                       kommuner, akademia, frivilllige org., medier osv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.6.08.

Sakkyndig utvalg - vurdering til høyskolestilling.

1.lektorstilling ved høyskole i Norge - et sakkyndig utvalg med 3 fagpersoner oppnevnes

til slike vurderinger.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.5.08. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Åpner Bangladesh-saken Telenors øyne?

Retorisk spørsmål - ja. Og Telenor gjør en del med etikk, ja. Men likevel lar de slike

mediebomber skje. 11 dødsfall ved underleverandører i Bangaladesh. Mitt poeng:

Dette er unødvendig, det er både etisk betenkelig og omdømmetap for Telenor. Her

reflekteres over hvorfor dette skjer - til tross for at Telenor burde vite bedre. Det retoriske ritualet "Etikk er viktig, men timingen er ikke god for å gjøre      noe nå" bidrar til

at vi lever ubesværet med en type dobbeltmoral. Og spillritualene (Baksaas: "Telenor is a player") bidrar til det samme, hevder undertegede. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3.Kronikk i Budstikka (Asker og Bærum):

Kaospilot eller skjult keiser?

Med idrettslagenes erfaringer med diverse utsettelsesbeslutninger i kommunes administrasjon

mht utvidelse av lysløype og lokalisering av skinalegg, analyserer undertegnede den ekstreme

utgaven av to-nivå-modellen i Asker. Med ca. 3000 ansatte er det kun to ledernivåer: rådmannen og 60 resultatenhetsledere (RE-). Kommunen mangler bl.a. både fagstaber

og koordineringsmekanismer for å utrede og utvikle sammensatte prosjekter.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3.08. Ca. 70 deltakere på vellykket seminar ved WC i skiskyting i Holmenkollen:  

Om sponsing og markedsføring, verdier og omdømme.  

Kan sponsing synliggjøre verdier, øke motivasjonen og bedre omdømmet? Innledere:

* Jacob Lund, sponsorsjef DnB NOR.

* Halvard Hanevold, siv.ing./skiskytter.

* Lars M. Kaupang, Leder Sponsorforeningen og Kjetil Strømseth, Synovate/MMI.

* Tor Glavin, Dir., Joh.Johannson Kaffe AS.

* Grete Ingeborg Nykkelmo, prosjektleder Statkraft. 

Seminaret var et samarbeid mellom Skiskytterforbundet, Sponsorforeningen og JBO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3.08. NRK Frokost-TV:

Samarbeid mellom næringslivet og idretten er ikke bare gaver.

Skiskytterne er vinteridrettens sponsorvinnere. Programleder Sille Bierman i samtale med

Jacob Lund, sponsoransvarlig i DnB NOR og undertegnede om sponsing - fra 1970 til idag. Samarbeidet skjer på et bredt spekter. Avgrensning mot smøring ble berørt. Innslaget:  http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/125089

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3.08. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Sponsing av skiskyting som del av samfunnsansvaret?

Arbeids- og næringslivet bør samarbeide med idrett/kultur/solidaritetsorganisasjoner. Dette gjelder også kommunae oa offentlige bedrifter. Det er en del av den praktiske utøvelsen av samfunnsansvaret - lokalt som nasjonalt. Men samarbeidet må kvalitetessikres og forankres

i virksomhetens strategier. Begge parter skal få noe igjen for dette - til alles beste. 

---------------------------------------------------------------------------

6.3.08. Høgskolen i Oslo:      

Program i Entreprenørskap - forretningsplaner.

Prosjektgrupper presenterte sine forretningsplaner for nye virksomheter. Juryen

(med JBO) vurderte og ga faglige tilbakemeldinger og kåret en vinner. 

------------------------------------------------------------------------------------------

11.2.08. NRK Frokost-TV:

Hvordan forebygger vi nye "Vannverksaker på Romerike"?

Vannverkssjefen tiltales på 55 punkt. Han sier nei til alt. Hvordan er dette mulig?

Domsavsigelse skjer om få dager. Saken ble diskutert i studio med repr. fra

revisoren PVC og undertegnede.

-------------------------------------------------------------------------------------------

6.2.08. Innledning om etikk ved ledersamling i strategi og etikk i en statsbedrift (ca. 500 ans.)

Tid for etikk? Om mennskets evne til etisk og uetisk adferd.

Virksomheten er i omstilling men tar seg tid på en strategisamling å bruke en av to dager

på å behandle etikk og varsling (ny lov fra 1.1.08!). Hvordan håndterer en avdelingsleder

etiske dilemma? Dagen ble brukt til refleksjoner og kafe-dialoger om egne etiske dilemma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.1.08: Forelesning ved masterprogram i styring og ledelse:

Om kommunale RE-lederes etiske dilemma.

Innledning om etikk og styring for offentlig ansatte. Med henvisning til en del av praktiske eksempler fra offentlig forvaltning ble emner som moralfilosofi, kulturforståelse, vår evne

til å "se" etiske utfordringer (mentale modeller) gjennomgått.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.1.08: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Vallasaken går videre: Et karakterdrap på linje med justismord.

Følgende diskuteres: Hvordan skal vi håndtere en leder eller medarbeider som opptrer klanderverdig? Vil en leder opptre på samme måte i alle ledersituasjoner? Når en leder

oppfattes å opptre uten empati og innsikt i noen situasjoner – er det da slik man egentlig

er? Kan vi stole på et vitne? Kopier nedenstående nettadresse og se:

http://www.ukeavisenledelse.no/etikk_og_samfunnsansvar/20080123/blank1/

----------------------------------------------------------------------------------

04.01.08: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Internrevisjon av etikken - i private og offentlige virksomheter.

Denne artikkel omhandler og beskriver en metode for å sjekke status og for å forbedre

etikk-systemene i private såvel som i offenlige virksomheter. Dette kan f.eks. gjøres med

2-4 ukers arbeid av en intern fagrevisor og en ekstern fagspesialist i etikk. Her omtales

noen erfaringer fra andre slike revisjoner, og erfaringer fra et prosjekt undertegnede gjennomførte høsten 2007.

----------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2007:

 

14.12.07. Foredrag ved Norsk Arbeidslivsforum

Om etiske utfordringer og paradokser i arbeidslivet

Dette var et foredrag med utgangspunkt i undertegnedes doktoravhandling. Fokus

var på hvordan forskjellige subkulturer i arbeidslivet med tilhørende spesifikke moral

kan styre de arbeidsrollene vi trer inn i. en av våre utfordringer er å ta mer styring

over våre egne roller! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Hans Nielsen Hauge – som inspirator for moderne ledelse.

”Haugeinstituttet” ble lansert i Norge med et eget seminar. Undertegnede foredro om

HNH - et eksempel på en næringslivsleder som klarte å kombinere etikk med lønnsom

industri- og handelsvirksomhet. For han var jo ikke bare en predikant: Han startet ca.

30 virksomheter: kornmøller, bokbinderi, handelssted, gruvedrift, gjestgiveri, spinneri,

saltkokeri og papirfabrikker, osv. En interessant historie for oss som driver med næringsvirksomhet. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-3 dagers ”spesialsydde” seminarer i tilbys e.avtale:

Ledelse, etikk, styrearbeid eller prosjekt.

1.Sted: Kombinert med Jakt, fiske & friluftsliv i Telemark (2-4delt.)

2.Sted:Kombinert med kultur e.l. i Oslo (2-30delt.)

Henvendelse for samtale om opplegg:

J. B. Olsen, Telf. 91639463   jorn.bue@online.no

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2007-september 2008 - Arkitektfirma :

Revidering av etikkdokumenter, implementering og oppfølging.

Et stort norsk selskap med oppdrag i Norge og i utlandet videreutvikler egne systemer

for etikk og gjennomfører prosesser internt for å sikre etterlevelse i egen organisasjon.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September-oktober 2007 større norsk selskap:

Internrevisjon av styringsdokumenter og praksis – mht etikk.

Et raskt voksende stort norsk selskap med globale ambisjoner foretar internrevisjon

av egne systemer for etikk-oppfølging. Det er internrevisjonen som er ansvarlig med undertegnede som ekstern etikkonsulent. I praksis blir dette gjennomgang av alle styringsdokumenter samt intervjuer med et utvalg ledere i relevante avdelinger.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni-oktober 2007 – ved inngangen til et nytt studieår 2007-2008 er status følgende:

Høyskolestudier i økonomi uten noe etikkundervisning.

Ved Handelshøyskolen BIs største studietilbud det 3-årige ”Bachelor i økonomi

og administrasjon”, kan man i verste fall gå igjennom hele studiet uten å treffe på

emnene ”etikk”, ”CSR” og ”samfunnsavar”. Ved valg av visse valgfag kan man

derimot treffe på emnet. Men også noen andre tilsvarende studier i Norge mangler

 innføring i etikk. Lengre er altså ikke høyskolene kommet! (Jfr. undersøkelse i

samarbeid med Eva Aronsen).    

                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.9.07.Lederseminar i styrearbeid:                                                                                                           Styrearbeid i håndverkerforening.                                               Styreseminar der man bruker en dag til å se på og effektivisere styrearbeidet og en dag med strategi og handlingsplaner bør et hvert seriøst styre ha. Hvordan kan enkeltstyremedlemmer og styret som team tilføre virksomheten mest mulig verdiskapning? Hvordan skal vi mest mulig effektivt gjennomføre styremøtene? Hvordan håndtere saker, protokoller?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.8.07.Utvidet møte i lederteamet i kommunen:

Oppfølging av etikkprosesser i kommunen.

En ting er å avdekke og etterforske mulig korrupsjon. En annen ting er å bygge kulturer i kommunen som styrker ledere og medarbeidere i organisasjonen til å gjøre det rette. Fokus er å bygge holdninger og bli enige om samspillsregler samt ha oppfølgingssystemer for ledelsen. Og et optimalt - men ikke for stort og byråkratisk - kontrollapparat.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.8.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Doping og korrupsjon -  i idrett og arbeidsliv.

”Alle gjorde det”, forklarte tidligere Tour de France-vinner Bjarne Riis. Han innrømmet å ha vært dopet da han vant. Den ene etter den andre av favoritter i årets ritt ble tatt. Og når de blir avslørt er reaksjonene de samme ved doping og ved korrupsjon i næringslivet - som Enron-saken, vår egen Romerike-sak osv.: De skjønner ikke de har gjort noe galt. De har drevet et dobbeltspill med dobbeltmoral. Menneskets evne til rollespill og dobbeltmoral synes stor! 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.8.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Opsjonsbråket i Hydro: Reiten i to kulturer – to typer moral.

Hydro-direktør Reiten står midt i en norsk kulturkonflikt: For deler av næringslivskulturen er samlede utbetalinger til Reiten i bonus, opsjoner og lønn på 87 mill.kr. fra 2001 til 2007 (jfr. VG) god ”latin” – god ”moral”.  Allmenmoralen i samfunnskulturen i Norge derimot dømmer dette som grådig, usolidarisk, osv. Privatpersonen Reiten er kjent som nøktern og nøysom – dvs. to kulturer med to forskjellig type moral møtes i Reitens hode....    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.6.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Suksesskriteriene for en prestasjonskultur i idrett og næringsliv.

Vi bruker erfaringer fra idretten i arbeidslivet – og omvendt. Idretten bruker metaforer fra arbeidslivet – hopperne snakker bl.a. om ”arbeidsoppgavene” sine. Det å få orden på ”det som sitter mellom ørene” for å forbedre våre prestasjoner. Og arbeidslivet kan få inspirasjon til egen kulturutvikling fra idrettens erfaringer med prestasjonskulturer. Samspillsregler og teamutvikling. ”Å gjøre andre gode” (Rosenborgtreneren Eggen). Her er mye å hente! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.5.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

De farlige verdiene.....

Undertegnede forhandlet i 3 mndr. med firmaets jurister for å gjøre ett månedsverk med å foreslå etikk-tiltak. Er etikk sprengstoff? Rapporten ble ”unntatt fra offentligheten”. Er verdi-uttrykkene tomme ord? Verdien lønnsomhet er konkurranseutsatte virksomheters viktigste verdi. Hvorfor er den ikke nevnt i Statoils o.a.s grunnverdier?   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 18.5.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Øystein Sunde: ”Du ska´kke komme her og komme her..!!” 

”Slik gjør vi det hos oss”, er et aktivt retorisk rituale som styrer oss! Uttrykket i overskriften er noe av det samme –  det begrenser vår adferd. Ritualer hegner om det bestående men bidrar også til å holde etikken ute fra vår kultur. Også i høyskolesektoren til tross for mye snakk om etikk: Det største Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved BI har ennå ingen innføring i faget etikk eller i etisk refleksjon. Timingen er ikke god ennå!!

 

----------------------------------------------------------------------------------

4.5.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Nytt ting i Norges idrettsforbund: Ledelse i et konglomerat av kulturer.

55 særforbund og 12500 idrettslag organisert via kretsene – en meget krevende matrise-organisasjon. Med erfaring fra 11 styreleder- og daglig lederjobber i frivillig virksomheter i tillegg til ”vanlige leder-jobber”, slås fast følgende: Ved siden av en rådmann i en stor kommune er toppjobber i dretten vanskeligere enn en vanlig bedriftslederjobb. Fordi vi skal styre med mange mål, mange ”aktive eiere” (medlemmer), mange oppfatninger av ”spillereglene” osv. Topplederen Johannessen gjør en god omstillingsjobb, men snubler. Og skiforbundets leder Seeberg roter til valget. Men det nye styret må ha mer fokus på idrettspolitikken....

--------------------------------------------------------------------------------------------

 19.4.: Foredrag i Oslo, Klingenberg Kino (600 mennesker):    

Etiske dilemmaer i arbeidslivet - fra Hans Nielsen Hauge til Telenor.

Eks. på et foredrag der undertegnede hoppet inn på kort varsel for Eva Joly (sykdom).

I regi av pensjonistuniversitetet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.3.- 29.3.Norland fylkeskommune. Ledersamling alle enhetsledere (ca.100):

Etiske utfordringer for ledere i en fylkeskommune.

Etter en innledning fra JBO gikk deltakerne over i en ”kafe-dialog”-seksjon.  Her ble diskutert forskjellige temaer. Bl.a. de nye varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven og hvilke verdier som styrer lederadferden i forhold til verdier som er nedtegnet i styringsdokumenter som ”Verdier og holdninger”, ”Ledelsesprinsipper”, ”Etiske retningslinjer” mm.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.-23.3.Ledersamling Randaberg kommune:

Lederutvikling: etiske oa utfordringer i kommunen.

1.dag: Alle lederne – med et hovedfokus på styrende verdier i kommunen. Engasjementet var stort. "Kafe-dialog"-metoden ble anvendt. Mange ga uttrykk for at de også skulle hatt en dag 2 – som denne gang var satt av til rådmannens ledergruppe med hovedfokus på praktiske dilemmaer i egen lederhverdag.  Se Randabergs nettsider:

http://www.randaberg.kommune.no/rogaland/randaberg/

randabergk.nsf/id/D1D80E75CCA31FC6C12572AD005F2D89?OpenDocument

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.3.07: Foredrag i Tekna, Faggruppen for Lederskap i Oslo:

Fenomen i en organisasjon som påvirker etikken:

”Nytt” syn på ”virkeligheten”.

Innlederen presenterte et nytt syn på lederrollens og spesiealistrollens funksjon; både som et verktøy for effektivitet men også for at rolleinnhaver styres til uetiske handlinger. ”Organisasjonskulturen”,  ”ritualer” og ”gruppetenkning” (groupthoink/gruppebedrag) løftes fram til en endret forståelse mht lederadferd.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3.07: Styreakademiet i Bergen:

Hva er styrets oppgaver mht etikk?

Etikk og omdømme – doble normer i arbeidslivet.

Styret har det øverste ansvar i en virksomhet mht etikk. De skal følge opp daglig leder som har det operative ansvar – men hva skal styret se etter? Presentasjonen så på fenomen i organisasjonen som støtter/hindre etisk adferd, og her ble presentert styrets sjekkliste mht etikk.

http://www.styreakademiet.no/dokumenter.aspregion=3&folderid=53&

folderbackid=0&fileid=458&filnavn=Styredagen%20i%20Bergen%202007.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.07: Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Valla-saken og refleksjon i ettertid:

Paradokser for ledere og - fagorganiserte.

JBO redegjør her for noe av sin teori om hvordan oppfatningen av lederrollen kan spille hovedpersonen selv et puss: Dette vill neppe personen Aud-Liv. En form for selvbedrag. Videre mener JBO dette er et eksempel på hva han definerer som gruppebedrag (jfr. ”groupthink”) – som gjør at lederkulturen i en stor organisasjon som LO ikke er i stand til selv å håndtere sitt uføre på en konstruktiv måte. Valla selv blir videre en paradoksal begrunnelse for viktigheten av et LO - som kan værne ansatte mot helsefarlig opptreden av ledere..... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.2.07: Foredrag på KS-konferansen 2007:

”Etikk er viktig; timingen er ikke god”

Dette var et gjennomgangssvar fra ledere i Telecombransjen i JBOs undersøkelse. Spørsmålet var om de selv arbeidet med etikk. Begrunnelsen var: Det var ”fokus på noe annet”( fusjon, omorganisering, ny leder osv.). Også i en del kommuner sier adm.sjef. noe tilsvarende. JBO betegner dette som et ”retorisk rituale” – kun prat om etikk som hindrer etisk handling.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------25.2.07 kl.17.03: Verdibørsen  - P2s magasin for etikk og livssyn:

Hans Nielsen Hauge: etikk og lønnsomhet

Historien om Hans N. Hauge fortelles av Sigbjørn Ravnåsen. JBO bruker Hauge pga hans anvendte etikk kombinert med lønnsomhet i de ca.30 virksomheter han startet: Industri-gründer med Solbergs spinnerier, Eiker papirmølle - til kjøbmann i Bergen med 3 handels-skuter. http://www.nrk.no/programmer/sider/verdiboersen/

(klikk på Nettradio)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.1.07: Asker fotball Kvinner - og  Asker Næringsråd:

Etikkseminar i Asker Kulturhus.

Div. inviterte foredragsholdere. Vi er ifølge møteleder ikke ferdige med å avdekke korrupsjon og kritikkverdige forhold i offentlig sektor.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.1.07: Foredrag Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) ”Kontrollutvalgskonferansen 2007”:

”Har revisorollen en egen moral - forskjellig fra allmennmoralen i samfunnet?” (Ca. 300 fra kontrollutvalg samt revisorer)

Ja, svarer undertegnede – enhver subkultur utvikler sin egen moral. Avviker den for mye fra allmennmoralen oppstår etiske dilemma. Dagens situasjon mht utfordringer mht arbeidslivs-etikken ble gjennomgått, samt anvisninger om en del tiltak for å utvikle kulturen. Forslag lansert om å utvide kontrollutvalgenes mandat til også å følge opp ledelsens etikkhåndtering.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.1.07: Intercity-møte Larvik Rotary: 

Etikk, opsjoner og ledelse.

En nær fullsatt møtesal i Grand Hotel Larvik overvar fellesmøtet. En spørrelysten og engasjert forsamling bidro til at møtet ble lenger enn planlagt. Undertegnede redegjorde for arbeidet med doktorgraden samt en del resultater. Han kunne røpe at utgangspunktet mht rollereflek-sjoner var nettopp i Larvik der det ble sagt om en lokal kjøpmann: ”Han var kristen i helgen, og kjøbmann i uken”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

15.1.07: Forum for etikk i kommunesektoren. Leder Åslaug Haga:

Frist for innspill fra Forumet til Arbeidsgruppens rapport.

Arbeidsgruppens mandat var å kartlegge gjeldende regelverk mht etiske forhold i kommunene. JBO sitter i "Forumet", og et av momentene i betenkning til rapporten var at selv om regelverk er viktig, er holdninger i kulturen vel så viktige. Hvordan dette skal ”kvalitetssikres” mht etikk er kanskje vår største utfordring.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jan.2007: Artikkel i Ukeavisen Ledelse:

”Om kulturelle og etiske utfordringer i offentlig forvaltning”

2006 opplevdes som et ”katastrofeår” for mange mht offentlig forvaltning. Undertegnede merker seg at tiltakene som raskt settes i verk er granskning av jurister osv.  Vel og bra, men undertegendes budskap her er at det forebyggende arbeidet må skje med holdninger og indre verdier i kulturen som styrer ansattes handlinger i stor grad.

Spesielle hendelser i 2006 - oppdatert 15.12.06:

15.12.06: Artikkel i Ukeavisen Ledelse:

”Fredspris eller økonomipris?”

Jbo vurderer aktuelle saker fra opsjonsdebatten, fredspris, samfunnsansvar med arbeidsdelingen mellom det offentlige og næringslivet – ut fra et kulturperspektiv.

http://www.ukeavisen.no/cgi-bin/ukeavisen/imaker?id=208139

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.06: Verdiledelse: Diakonhjemmets Högskole:

Masterprogram: ”Ledelse og etikk – kultur- og rolleutfordringer”.

Fokus på kultur er et aspekt innenfor verdiledelse. Interessant her er hvordan verdiene i den rådende delkulturen i organisasjonen styrer lederadferden (og annen adferd) i organisasjonen.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.06: Seminar med ”Etisk råd” i Tekna:

”Etiske utfordringer i ingeniørkulturen”

Entreprenørbransjen er kanskje de som har mest etikk-utfordringer for tiden. Tekna (tidligere NIF) er av de organisasjoner som har arbeidet lengst med etiske utfordringer. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17.11.06: Seminar for ledergruppen Dovre Kommune:

”Ledelse, etikk og rolleutfordringer i en liten kommune”.

Kommuner arbeider forebyggende - eksempel fra Dovre kommune. Behandlede problemstillinger var bl.a.: Hvordan etiske dilemma oppstår, kultur- og rolleutfordringer der hver rolle og delkultur (ubevisst?) kan få sin egen moral (jbo), om varsler-håndtering, organisere arbeid med, etablere eller justere etiske retningslinjer osv.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.10.06: Artikkel med intervju om avhandlingen:

Ukeavisen ledelse: Om lederrollen. 

Det er lett å bruke ordet ”dobbeltmoral” på mye av den adferd vi ser. Men det sentrale her er lederrollen og lederrolle-konstruksjonen. I lederrollen møtes to typer kulturer, fellesskapskulturen og fagkulturen (bedrifts-kulturen, yrkeskulturen) med hver sin moral og konstruerer lederrollen. Individer som trer inn i lederrollen skal forvalte dette – de må være mer bevisste på å velge hva de vil la seg styre av. Etikken må være en del av dette.   

--------------------------------------------------------------------------------------------

26.9.06.: Etablering av statsråd Hagas etikkutvalg:

Forum for etikk i kommunesektoren

Det første møte i avholdt. Utvalget består av en del organisasasjonsrepresentanter og noen innbudte ressurspersoner på dette tema. Se mer info på   

http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/kommune/etikk/bn.html

Liste over deltakere:

http://odin.dep.no/filarkiv/290735/Forum_for_etikk_-_invitasjon.pdf

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.10.06: Om avhandlingen og næringslivsetikk. Intervju:

Verdibørsen NRK-P2. 

Klikk på følgende  (og programmet 8.10.):  

http://www.nrk.no/programmer/sider/verdiboersen/  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.9.06: Doktordisputas ved Företagsekonomiska Inst., Handelshögskolan, Göteborgs Universitet - med avhandlingen:
”Om doble normer i næringslivet – etikken i tidsklemma.”                            

Nytt rolleperspektiv på etiske dilemma for ledere i offentlig og privat virksomhet lanseres.

Pressmelding her

Etiske dilemma studeres ut fra et kulturperspektiv. 

Doktoravhandlingen ble forsvart i Göteborg – og godkjent av en kommisjon på tre medlemmer fra Sverige, Norge og Danmark. Utnevnt opponent ved disputasen var dosent og konsulent i næringslivsetikk Thomas Brytting, Stockholm. Temaet: Hvordan vi skal forstå dilemmaene og hvordan vi skal håndtere disse på en for virksomheten konstruktiv måte.

Ferdigstillelse av avhandlingen har foregått våren 2006 – og levert juni for granskning av den offentlig oppnevnte kommisjonen.                                                                                  Bestilling av foredrag, seminar, avhandlingen mm: Kontakt JBO - mail, telf.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.4.2006: Foredrag NIMA-dagene 2006:
”Etikk som bombe eller potensiale for lønnsomhet?”
Om forståelse av etikk og kultur – for å forbedre etikkhåndteringen

I foredraget så JBO på hvordan vi bør forstå etiske dilemmaer – for å kunne håndtere dilemmaene. For bedriften kan slike dilemmaer bli som tikkende bomber hvis vi som ledere ikke ser dem. På ”inntektsiden”: En føre-var holdning med noen enkle tiltak kan være positiv for miljøet internt, for omdømmet eksternt – dvs. som potensiale for økt produksjon.
----------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.2006: Asker Kommunes lederseminar:
”Har vi tid til etikk? Om etikk, ledelse og kultur”                                 
Asker kommune startet det nye året med ledersjiktet på 240 ledere til en todagers samling. JBO innledet i sitt foredrag om etiske utfordringer både nasjonalt og i kommunen. Han presenterte metoder basert på kulturperspektivet for å forstå og håndtere etikken i våre jobbroller. Han viste bl.a. til egne undersøkelser med eksempler fra Hans Nielsen Hauge og fra Telesektoren. Han oppsummerte med egenutviklede suksesskriterier for å implementere etiske retningslinjer. Forsamlingen arbeidet med stor entusiasme i gruppearbeidene med hvordan forvalte kommunes egne fokuserte grunnverdier for JBO oppsummerte i plenum.
-------------------------------------------------------------------
Spesielle hendelser i 2005:

22.sep.2005: Asker og Bærum Næringsråds åpne seminar:
”Etiske dilemmaer i offentlig og privat næringsvirksomhet – de er der,    men kan de forebygges?”                                                                                                
JBO hadde levert innhold og sto for seminarledelse for et meget vellykket seminar på Rainbow Hotels (Thon) i Sandvika. Innledere var kjente personer som professor Guttorm Fløistad,  advokat og rådgiver Erling Grimstad (Tidl.ØKOKRIM), styreleder i Statoil og i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International Jannik Lindbæk og  direktør for samfunnskontakt og samfunnsansvar i Det Norske Veritas, Sven Mollekleiv. Les mer.

------------------------------------------------------------------------------------------
29.sept.2005: Seminar om effektive team – bedriftsinternt:
Hvordan utvikle effektive team?
Suksesskriterier for team, prosjektgrupper, prestasjonsgrupper, ledergrupper oa arbeidsgrupper.

JBOs ide her var å kombinere spisskompetanse og erfaringer fra teambygging i idretten med forskning og teori om effektive team fra akademia. Innledere var Halvard Hanevold (Olympisk -  og verdensmester i skiskyting) og Henning Bang fra Universitetet i Oslo (tar doktorgrad på lederteam; er siv.øk. og psykolog). Seminaret ble avsluttet før middag med en uformell innendørs skytekonkurranse mellom deltakende team – etter skiskytterstafett-prinsippet. Les mer.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Juni 2005: Seminar for en entreprenørbedrift.
Om kulturer og etiske retningslinjer i en entreprenørbedrift.

Entreprenørbransjen er en utsatt bransje med mange utfordringer mht etikk. Men mange av aktørene tar dette alvorlig og arbeider med å utvikle måter å håndtere dette på. JBO hadde innledning for lederne i firmaet og hadde bl.a med følgende: om etikkbegrepet (mange sliter med det), om subkulturer som styrer adferd, om smøring, om eksemplet Hans Nielsen Hauge, litt om NHOs arbeid, emner fra egen doktoravhandling, om suksesskriterier for iverksetting av etiske retningslinjer osv.   

-------------------------------------------------------------------------------------------
13.okt. 2005: Idrett og friluftsliv:
Utvalg arbeider for nytt skianlegg på Solli i Vestmarka i Asker.          Utvalget arbeider for et skianlegg med en mindre skiskytterstadion, langrennsarena, startsted for trekkhundkjøring osv. Utvalget er sammensatt av representanter fra mange av Askers idrettslag og ledes av jbo. Et av delprosjektene er utvidelse av lysløypa på Solli med en ny trase. (Budstikka.no  13.10.05)

---------------------------------------------------------------------------------------------
31.mai 2005: Seminar for ansatte ved en regional høgskole:
Utvikling av etiske retningslinjer for hele skolen.                                 Utvikling av verdigrunnlag og etiske retningslinjer for ansatte, studenter oa interessenter. Utfordringer her er hvordan plassere slike styringsdokumenter inn i strategiske planer og handlingsplaner. Og det viktigste: Hvordan få dette til å fungere i praksis.                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.sept. 2004: Inspirerende frokostmøte på Føyka - om å skape velfungerende organisasjoner.  Ingebrigt Steen Jensen: Om "stammekulturer" og "gode historier". Jan Erik Aalbu: Fjern problemdyrkingskulturer og fokuser på humør og forskjellig spisskompetanse.
Markedsutvalget anført av sponsorleder jbo i Asker Skiklubb som inviterte til frokostmøte på Føyka om "prestasjonskulturer og hva som skal til for at organisasjonen skal lykkes med sine mål". Ca. 25 tillitavalgte og 25 fra næringslivet med ordfører Morten Strand i spissen bivånet en opplagt duo.

 

   

Henvendelse:
Tlf.: 91 63 94 63 
jorn.bue@online.no
Siv.ing. og ekon.dr.
Besøksadresse:
Strøket 8, Asker.
Post: Morellveien 10, 1387 Asker.
 

Hva kan JBO bistå med :
Hovedarbeidsområder:

1.Rådgivning ved veivalg.
2.Kurs og kompetanseutvikling 
3.Management forhire.  

4.Seminartilbud (se under)

*Om ledelse og etikk
*Spesielle oppdrag
 siste år –   med referanser:
 Henvendelse JBO
----------------------------------------
Oversikt fagområder

1.Etikk og ledelse                 (f.eks. etablering/oppdatering av etiske retningslinjer; rådgivning)
2.Prosjektledelse
(kurs; rådgivning, ledelse)3.Styrearbeid              (rådgivning, styredeltakelse)4.Strategiutvikling        (rådgivning, deltakelse i prosess)5.Ledelse og organisasjons-
   utvikling
.                   (rådgivning, deltakelse i prosess, management for hire mm)
--------------------------------

Seminar og foredragstilbud:

Hvordan utvikle effektive team?

Suksesskriterier for team, prosjektgrupper, prestasjons- grupper, ledergrupper oa arbeidsgrupper.

 

1.Halvard Hanevold, OL-mester skiskyting; siv.ing.:

"Vinnerteam i idretten - inspirasjon til næringslivet?".

 

2.Bjørge Stensbøl,

eks. leder av Olympia-toppen:

"Implementering og utvikling av prestasjonskultur i

toppidrett og næringsliv - er det overføringsverdier?".

 

3.Henning Bang, siv.øk./psykolog:                        

”Suksesskriterier for ekte lederteam, prosjektteam mm”

                 

4.Morten E. Berg, lederutvikler/amanunesis:

”Hvordan ledere og medarbeidere coacher hverandre”.

 

5.Spesialsy seminarer.

Undertegnede kan lage ferdige seminarer etter ønske fra oppdragsgiver. 

 

Moro med team: Uformell ”skiskytterstafett” innendørs!

Lag: 3-7 deltakere. Skiskyttergevær el. pistol full størrelse.

Miniatyr lysdiode data-skiskytterblinker. Alle kan ”skyte”!

 ---------------------------------Noen sentrale etikk- og kulturbegreper*                 

*Organisasjonskultur:Det organisasjonen har til felles mht verdigrunnlag, holdninger og normer, og som derved preger adferdsformene i organisasjonen

 

*Etikk er refleksjon over det som er rett og galt mht fellesskapsverdier -

Etikken må både ha med

1.samhandlingsregler og

2.omsorg - overfor medmennesker.

 

*Moral forstås som praktiserte samhandlingsregler.

 

*Rituale: Et fastlagt mønster av kollektiv (felles) handling.

Ritualer konserverer og effektiviserer det bestående og bidrar til tilhørighet, identitet og samhold.

-------------------------------------------------*JBO intervjuet 26 ledere og hva etikk er - og fikk 26 svar. Dette er kortversjonen av JBOs definisjoner.


Linker

 
Tlf.: 91 63 94 63 -
jorn.bue@online.no

Linker

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink