Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"  topp
   Fagområder

Til startsiden

 


Dette er en omtale av fem fagområder som jbo arbeider med.  Oversikten presenterer på hvert av de fem områdene: 1.målgrupper, 2.om hva jbo kan tilby og 3.litt om jbos erfaring på dette området. Den kan også fungere som en første ideliste til tiltak.

Etikk og ledelse  Prosjektledelse  Styrearbeid  Strategiutvikling  Ledelse og organisasjonsutvikling


Etikk og ledelse

1.For hvem:

* Private bedrifter, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner osv.

2.Hva kan jeg bidra med?

* Rådgivning (”coaching”) av ledere, styremedlemmer, prosjektledere, mellomledere osv.

* Bistå med oppbygging av et internt lederutviklingsopplegg med et oppfølgings- og kvalitetssikringssystem av lederne som bedriften/virksomheten etter hvert skal kunne håndterer selv; følge opp dette til det er i gjenge.

* Interne ledelseskurs tilpasset virksomheten: gjennomgang av lederskoler, ”verktøy” osv.

* Interne etikkurs tilpasset virksomheten: hva etikk er, arbeid med egne etiske dilemma mm. 

* Eksternt styremedlem med ansvar for etikk og andre fagområder (som ressursperson i styret; jfr. denne oversikten.  

* ”Management for hire”: Går inn som leder en avtalt periode

* Annet etter avtale.

3.Erfaring

* Egen utdanning: Dr.grad ledelse og etikk ved Universitetet i Göteborg, ferdigstilles  2005 - 2006.

* Ledelse: Direktør ved NHHK, leder og styreleder  i off. og i frivillige organisasjoner.

* Lederkurs: Administrert og forelest på kurs ved NHH, Handelshøyskolen BI, NKS-   høgskole, regionale høgskolesystemet, osv.

* Næringslivsetikk: Administrert og forelest på kurs ved NHHK, forelest ved   Handelshøyskolen BI, Handelshøgskolen i Bodø, NKS-høgskole, regionale   høgskolesystemet, AFFs Solstrandprogrammet, div. foredrag og artikler osv.

* Rådgivning/konsulent i etikk for en av Norges største bedrifter i 3 år. 


Prosjektledelse

1.For hvem:

* Private bedrifter, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner osv. (det er mange typer av prosjekter: Byggeprosjekter, OU-prosjekter, kompetanseutviklingsprosjekter osv.)

2.Hva kan jeg bidra med?

* Rådgivning (”coaching”) av ledere, styremedlemmer, prosjektledere og mellomledere

* Bistå med oppbygging av et internt prosjektstyringssystem med et kvalitets-
sikringssystem av prosjektene som bedriften etter hvert håndterer selv; følge opp dette til
det er i gjenge. Se sjekkliste for å utvikle en prosjektbeskrivelse, med eget skjema, basert på et enkelt eksempel.

* Prosjektleder innleid til spesielle prosjekter

* Interne prosjektkurs tilpasset virksomheten, se f.eks kurs på masternivå gjenomført 2000 ved NKS-høgskole

* Annet etter avtale.

3.Erfaring

* Egen utdanning etter NTH: Startet med div. EEU-kurs i prosjektledelse ved NTNU.

* Prosjektledelse: Prosjektleder ved byggeprosjekter, ved strategiutviklingsprosjekter, kompetanseutviklingsprosjekter, OU-prosjekter, kulturprosjekter (sang- og musikk) osv.

* Prosjektkurs: Administrert og undervist ved Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet, Handelshøyskolen BI, NKS-høgskole, Det regionale høgskolesystemet, i frivillige organisasjoner osv.


Styrearbeid

1.For hvem:

Private bedrifter, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner osv.

2.Hva kan jeg bidra med?

* Rådgivning (”coaching”) av styreledere og medlemmer, ledere osv.

* Interne styrekurs tilpasset virksomheten: prosedyrer, styreverktøy osv.

* Inngå som styreleder en avtalt periode

* Inngå som eksternt styremedlem som ressursperson spes. fagområder (se oversikt)

* Annet etter avtale.

3.Erfaring

* Egen styreledelse spesielt i SMB og frivillige organisasjoner

* Administrert styrekurs via NHHK.


Strategiutvikling

1.For hvem:

Private bedrifter, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner osv.

2.Hva kan jeg bidra med?

* Rådgivning (”coaching”) av ledere, styremedlemmer, prosjektledere og mellomledere

* Interne strategikurs tilpasset virksomheten: gjennomgang av ”verktøy” osv.

* Annet etter avtale.

3.Erfaring

* Ledet strategiutviklingsprosjekt i egne virksomheter.

* Vært rådgiver ved strategiutviklingsprosjekt i halvoffentlig virksomhet.

* Strategikurs: Administrert og forelest på kurs ved NHHK, Det regionale høgskolesystemet,ved bedriftsinterne programmer osv.


Ledelse og organisasjonsutvikling (OU).

1.For hvem:

Private bedrifter, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner osv.

2. Hva kan jeg bidra med?

* Rådgivning (”coaching”) av ledere, styremedlemmer, prosjektledere, mellomledere osv.

* Bistå med oppbygging av et internt lederutviklingsopplegg med et oppfølgings- og kvalitetssikringssystem av lederne som bedriften/virksomheten etter hvert skal kunne håndterer selv; følge opp dette til det er i gjenge.

* Interne ledelseskurs tilpasset virksomheten: gjennomgang av lederskoler, ”verktøy” osv.

* ”Management for hire”: Går inn som leder en avtalt periode

* Annet etter avtale.

 3.Erfaring

* Ledelse: Direktør ved NHHK, leder og styreleder  i div. off. og i frivillige organisasjoner, stipendiat i OU ved BI.

* Lederkurs: Administrert og forelest på kurs ved NHH, forelest ved Handelshøyskolen BI, NKS-høgskole, regionale høgskolesystemet, osv.

   
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

Linker

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink