Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

Nytt 2006

Til startsiden

 

LENKER  START 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2006

15.12.06: Artikkel i Ukeavisen Ledelse:

”Fredspris eller økonomipris?”

Jbo vurderer aktuelle saker fra opsjonsdebatten, fredspris, samfunnsansvar med arbeidsdelingen mellom det offentlige og næringslivet – ut fra et kulturperspektiv.

http://www.ukeavisen.no/cgi-bin/ukeavisen/imaker?id=208139

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.06: Verdiledelse: Diakonhjemmets Högskole:

Masterprogram: ”Ledelse og etikk – kultur- og rolleutfordringer”.

Fokus på kultur er et aspekt innenfor verdiledelse. Interessant her er hvordan verdiene i den rådende delkulturen i organisasjonen styrer lederadferden (og annen adferd) i organisasjonen.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.06: Seminar med ”Etisk råd” i Tekna:

”Etiske utfordringer i ingeniørkulturen”

Entreprenørbransjen er kanskje de som har mest etikk-utfordringer for tiden. Tekna (tidligere NIF) er av de organisasjoner som har arbeidet lengst med etiske utfordringer. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17.11.06: Seminar for ledergruppen Dovre Kommune:

”Ledelse, etikk og rolleutfordringer i en liten kommune”.

Kommuner arbeider forebyggende - eksempel fra Dovre kommune. Behandlede problemstillinger var bl.a.: Hvordan etiske dilemma oppstår, kultur- og rolleutfordringer der hver rolle og delkultur (ubevisst?) kan få sin egen moral (jbo), om varsler-håndtering, organisere arbeid med, etablere eller justere etiske retningslinjer osv.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.10.06: Artikkel med intervju om avhandlingen:

Ukeavisen ledelse: Om lederrollen. 

Det er lett å bruke ordet ”dobbeltmoral” på mye av den adferd vi ser. Men det sentrale her er lederrollen og lederrolle-konstruksjonen. I lederrollen møtes to typer kulturer, fellesskapskulturen og fagkulturen (bedrifts-kulturen, yrkeskulturen) med hver sin moral og konstruerer lederrollen. Individer som trer inn i lederrollen skal forvalte dette – de må være mer bevisste på å velge hva de vil la seg styre av. Etikken må være en del av dette.   

--------------------------------------------------------------------------------------------

26.9.06.: Etablering av statsråd Hagas etikkutvalg:

Forum for etikk i kommunesektoren

Det første møte i avholdt. Utvalget består av en del organisasasjonsrepresentanter og noen innbudte ressurspersoner på dette tema. Se mer info på   

http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/kommune/etikk/bn.html

Liste over deltakere:

http://odin.dep.no/filarkiv/290735/Forum_for_etikk_-_invitasjon.pdf

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.10.06: Om avhandlingen og næringslivsetikk. Intervju:

Verdibørsen NRK-P2. 

Klikk på følgende  (og programmet 8.10.):  

http://www.nrk.no/programmer/sider/verdiboersen/  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.9.06: Doktordisputas ved Företagsekonomiska Inst., Handelshögskolan, Göteborgs Universitet - med avhandlingen:
”Om doble normer i næringslivet – etikken i tidsklemma.”                            

Nytt rolleperspektiv på etiske dilemma for ledere i offentlig og privat virksomhet lanseres.

Pressmelding her

Etiske dilemma studeres ut fra et kulturperspektiv. 

Doktoravhandlingen ble forsvart i Göteborg – og godkjent av en kommisjon på tre medlemmer fra Sverige, Norge og Danmark. Utnevnt opponent ved disputasen var dosent og konsulent i næringslivsetikk Thomas Brytting, Stockholm. Temaet: Hvordan vi skal forstå dilemmaene og hvordan vi skal håndtere disse på en for virksomheten konstruktiv måte.

Ferdigstillelse av avhandlingen har foregått våren 2006 – og levert juni for granskning av den offentlig oppnevnte kommisjonen.                                                                                  Bestilling av foredrag, seminar, avhandlingen mm: Kontakt JBO - mail, telf.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.4.2006: Foredrag NIMA-dagene 2006:
”Etikk som bombe eller potensiale for lønnsomhet?”
Om forståelse av etikk og kultur – for å forbedre etikkhåndteringen

I foredraget så JBO på hvordan vi bør forstå etiske dilemmaer – for å kunne håndtere dilemmaene. For bedriften kan slike dilemmaer bli som tikkende bomber hvis vi som ledere ikke ser dem. På ”inntektsiden”: En føre-var holdning med noen enkle tiltak kan være positiv for miljøet internt, for omdømmet eksternt – dvs. som potensiale for økt produksjon.
----------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.2006: Asker Kommunes lederseminar:
”Har vi tid til etikk? Om etikk, ledelse og kultur”                                 
Asker kommune startet det nye året med ledersjiktet på 240 ledere til en todagers samling. JBO innledet i sitt foredrag om etiske utfordringer både nasjonalt og i kommunen. Han presenterte metoder basert på kulturperspektivet for å forstå og håndtere etikken i våre jobbroller. Han viste bl.a. til egne undersøkelser med eksempler fra Hans Nielsen Hauge og fra Telesektoren. Han oppsummerte med egenutviklede suksesskriterier for å implementere etiske retningslinjer. Forsamlingen arbeidet med stor entusiasme i gruppearbeidene med hvordan forvalte kommunes egne fokuserte grunnverdier for JBO oppsummerte i plenum.

           
Arkiv:
                                          | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

   
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

LENKER  START 

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink