Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

Nytt 2009

Til startsiden

 

LENKER  START 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2009.

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

 

4.11.09. Humanetisk forening i Oslo – foredrag:

Hvordan sikre etikkundervisningen ved handelshøgskolene våre?

Ved enkelte høgskoler kunne man i 2008 studere i 3 år (Bachelor) uten at noen kursplaner nevnte ordene etikk, samfunnsansvar eller CSR (Corporate Sosial Responsibility). Etikk kan sies å være økonomiens grunnlag. Det viste ”markedsøkonomiens grunnlegger” moralfilosofen Adam Smith. Men hva med hans ”displer” – dagens økonomer?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.10.09. Asker Idrettsråds Høstmøte:

Verdier og framtidig ledelse i Askeridretten.

Foredrag om hvilke verdier vi skal sikre barneidretten, konkurranseidretten osv. Og hvordan skal vi lede og organisere idretten for å realisere våre verdier? Hva skal kommunen gjøre, hvordan skal idrettslagene organiseres?

(61 idrettslag i Asker samarbeider i AIR)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.9.09. Styreseminar for Oslo Håndverker og Industriforening.

Hvordan kvalitetssikre styrearbeidet?

Et styre bør med jevne mellomrom sikre og videreutvikle styrearbeidet. Det går på hvordan vi sikrer strategiarbeid gjennom hele året, hvordan vi planlegger og gjennomfører styremøtene osv.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

August Nr. 3/2009. Artikkel i Energico – Østfold Energis blad. Tema ledelse:

Hans Nielsen Hauge – etikkinspirator for arbeidslivet.

Hva slags virksomhetside skal vi legge til grunn for vår bedrift? Hauge snakket om at hans virksomheter skulle produsere varer som samfunnet hadde behov for, men samtidig skulle de ha en sosial funksjon. ”Ledige hender skulle få arbeid.”  Og de trengte ingen arbeidsmiljølov: Sammen med broren Mikkel (ledet Eiker Papirmølle) sysselsette de funskjonshemmede, de med ”Alderdomsvaghet”, de ”vanføre”, de ”fåvettige”.  Og diskuterte pensjonsordninger.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.7.09. Kronikk i avisen Sarpsborg Arbeiderblad:

Hans Nielsen Hauge – inspirator også for moderne arbeidsliv.

En rekke artikler og kronikker i avisene denne sommeren om Hauge følges opp av jbo. Allerede i 1985 forsøkte krefter i Østfold og i Oslo å etablere et Hauge-institutt i Sarpsborg – på Borregård Hovedgård. Østfoldmannen Hauge omtales som en av Norges største menn gjennom tidene. Mindre kjent er hans virke som industrireiser, gründer og kjøpmann – som startet 30 virksomheter rundt i hele Norge. Norges 1.moderne konsernleder!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.7.09. Avisen Demokraten i Fredrikstad - intervju med jbo:

Hauges ånd bak frisk satsing

I samarbeid med en gruppe næringslivsledere har jbo og leder for Haugeinstituttet, Sigbjørn Ravnåsen, utviklet ”Hauge-Partner” - et nytt konsept for å sikre at bedriftene lykkes like godt med moralen som med regnskapet. Rolfsøys største sønn Hans Nielsen Hauge er mest kjent som legpredikant – men kanskje kan han også ha funnet en nøkkel til hvordan kombinere god etikk med lønnsomhet.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.5.09. Kontrollutvalget i kommunen:

Kontroll og etisk handling i kommunen.

Innledning for og seminar med kontrollutvalget. Vi diskuterte etikk og aspekter ved kontrollutvalgets mandat og arbeidsområder. I hvilken grad skal kontrollutvalget også følge opp etikkarbeiudet? Noen kommuner har samarbeidet om internrevisjon av etikkoppleggene – kan være interessant for flere kommuner.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.09. Haugeinstituttet med inspirasjon fra Hans Nielsens Hauges ”konsern”:

Hauge-Partner: Metode for å sikre etikk og lønnsomhet

Undertegnede og mange andre har lenge vært på leting etter en ”nøkkel” for å kombinere lønnsomhet og god etikk. Vinteren 2009 har undertegnede sammen med kolleger i Haugeinstituttet og en gruppe næringslivsledere utviklet et nytt konsept for å sikre at virksomheten lykkes både i å skape lønnsom effektiv drift og god etikk. Utgangspunktet for Haugeinstituttet er ideer som Norges første moderne ”konsernleder” Hans Nielsen Hauge la til grunn for ca. 30 bedrifter over hele Norge (Hauge var mer kjent som predikant). Ideer fra Hauge-virksomhetene tilpasses og inspirer oss i Hauge-Partner-konseptet tilpasset private bedrifter, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner osv. 1.trinn i dette konseptet er tre møter med 6-8 ledere og medarbeidere over 1-2 måneder. Dvs.: gjennomførbart for de fleste. I mai startet de første bedriftene med opplegget.

Les mer: www.haugeinstitue.org

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.4.09. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Kommunal ledelse: Innfør et arbeidsstyre 

En av kommunenes største utfordringer ligger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Her ligger en strukturell svakhet. Politikerne i kommunestyret har to hovedroller: Politikerrollen og arbeidsgiver- og ”eierrollen”. Den første driver politikk og prioriterer saker. Dette kan politikerne. Den andre rollen er å agere som profesjonelle arbeidsgivere og ”eiere”. Som et styre i en bedrift eller et konsern. Her er politikerne kun amatører. Kan vi ha det slik?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.3.09. Artikkel i ”Ukeavisen Ledelse”:

Finans og økonomi bygger på et etisk grunnlag.

Om en tidligere undersøkelse av undertegnede og Eva Aronsen har pekt på en del mangler ved etikkundervisningen ved norske handelshøyskoler og universitet,  ser undertegnede her på en del av det som tross alt finnes i Norge. Og om tilbud i andre land – både etikk og miljøfag. Og litt om historien bak etikkundervisningen ved noen norske høyskoler – og om etikk som grunnlag for økonomien (!!).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3.09. Høgskolen i Oslo:      

Program i Entreprenørskap - forretningsplaner.

Prosjektgrupper presenterte sine forretningsplaner for nye virksomheter. Juryen

(med JBO) vurderte og ga faglige tilbakemeldinger og kåret en vinner.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

27.2.09: Arbeidsgiverkonferansen Sørum kommune

Økt forståelse av ansvaret i lederrollen.

En del kommuner arbeider aktivt med egen arbeidsgiverrolle. Sørum er en av dem. de har bl.a. laget en egen ”Eiermelding”. Undertegnede hadde innspill om etikk og ledelse på konferansen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6.1.09. Idrettsforum Aftenposten: Ledelse og beslutninger i idrettsåret 2008:

Tromsø 2018 ble behandlet katastrofalt feil!

OL-saken ble alt for vanskelig – for alle! Regjeringen med statsråd Giske gjorde en kardinalfeil når de forlangte at idretten selv skulle ta 22,3% av ”egne” lokale anleggsmidler for å betale anleggene i Tromsø (Eller Trondheim; Oslo). Idrettsstyret klarte ikke å se dette før det var for sent. Derved ble alle tapere! En OL-sak skal behandles av Storting og regjering. Og det er her finansieringen skal komme.

 

Arkiv:
                                          | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

   
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

LENKER  START 

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink