Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!"

Nytt 2005

Til startsiden

 

LENKER  START 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2005:

22.sep.2005: Asker og Bærum Næringsråds åpne seminar:
”Etiske dilemmaer i offentlig og privat næringsvirksomhet – de er der,    men kan de forebygges?”                                                                                                
JBO hadde levert innhold og sto for seminarledelse for et meget vellykket seminar på Rainbow Hotels (Thon) i Sandvika. Innledere var kjente personer som professor Guttorm Fløistad,  advokat og rådgiver Erling Grimstad (Tidl.ØKOKRIM), styreleder i Statoil og i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International Jannik Lindbæk og  direktør for samfunnskontakt og samfunnsansvar i Det Norske Veritas, Sven Mollekleiv. Les mer.

------------------------------------------------------------------------------------------
29.sept.2005: Seminar om effektive team – bedriftsinternt:
Hvordan utvikle effektive team?
Suksesskriterier for team, prosjektgrupper, prestasjonsgrupper, ledergrupper oa arbeidsgrupper.

JBOs ide her var å kombinere spisskompetanse og erfaringer fra teambygging i idretten med forskning og teori om effektive team fra akademia. Innledere var Halvard Hanevold (Olympisk -  og verdensmester i skiskyting) og Henning Bang fra Universitetet i Oslo (tar doktorgrad på lederteam; er siv.øk. og psykolog). Seminaret ble avsluttet før middag med en uformell innendørs skytekonkurranse mellom deltakende team – etter skiskytterstafett-prinsippet. Les mer.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Juni 2005: Seminar for en entreprenørbedrift.
Om kulturer og etiske retningslinjer i en entreprenørbedrift.

Entreprenørbransjen er en utsatt bransje med mange utfordringer mht etikk. Men mange av aktørene tar dette alvorlig og arbeider med å utvikle måter å håndtere dette på. JBO hadde innledning for lederne i firmaet og hadde bl.a med følgende: om etikkbegrepet (mange sliter med det), om subkulturer som styrer adferd, om smøring, om eksemplet Hans Nielsen Hauge, litt om NHOs arbeid, emner fra egen doktoravhandling, om suksesskriterier for iverksetting av etiske retningslinjer osv.   

-------------------------------------------------------------------------------------------
13.okt. 2005: Idrett og friluftsliv:
Utvalg arbeider for nytt skianlegg på Solli i Vestmarka i Asker.          Utvalget arbeider for et skianlegg med en mindre skiskytterstadion, langrennsarena, startsted for trekkhundkjøring osv. Utvalget er sammensatt av representanter fra mange av Askers idrettslag og ledes av jbo. Et av delprosjektene er utvidelse av lysløypa på Solli med en ny trase. (Budstikka.no  13.10.05)

---------------------------------------------------------------------------------------------
31.mai 2005: Seminar for ansatte ved en regional høgskole:
Utvikling av etiske retningslinjer for hele skolen.                                 Utvikling av verdigrunnlag og etiske retningslinjer for ansatte, studenter oa interessenter. Utfordringer her er hvordan plassere slike styringsdokumenter inn i strategiske planer og handlingsplaner. Og det viktigste: Hvordan få dette til å fungere i praksis.                   

Arkiv:
                                          | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

   
Til startsiden Tlf.: 91 63 94 63

-

jorn.bue@online.no

LENKER  START 

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink