Langsiktig strategi forutsetter en overgang: "fra taktikk til etikk, takk!" - nu

 Rådgiver i ledelse, organisasjon, prosjekt og etikk 
 
JBO
prosjektledelse

Ledernes eller kundenes
egne spørsmål:

Hva har jeg behov for?
Hvordan komme i gang?

Det finnes en måte:
La oss ta en prat om dette 
– det koster ingenting.
Så kan vi se hva vi kan gjøre – når.

Etikk, ledelse og samfunnsansvar

mer om- bestill boka

  Mer om Seminar og kultur (Høyre kolonne)

 

 

Spesielle hendelser i 2014-15

Problem med nettsidene: Har ført til sjelden oppdatering – men ting skjer likevel!!

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

Tidligere saker er sortert på år i "Arkiv" Siste lagt inn: pr. 20.6.14 (kan ta tid før oppdatering):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikkel om et etisk dilemma for en ingeniørbedrift - januar 2015:

Oppdrag: Bygging av kremasjonsovner i Auschwitz.

Markering av minnet om Auschwitz er en sak. Men hvordan er det mulig at en ingeniørbedrift bruker tankekraft med konstruksjon og installering av kremasjonsovner i en dødsleir? Ingeniørfirmaet Topf & Söhne fikk i konkurranse med andre i oppdrag å utvikle, montere, effektivisere og vedlikeholde kremasjonsovner til Auschwitz-Birkenau-leiren. Firmagarantien var 4756 lik pr. døgn. De klarte 8.000. Her snakker vi ingeniørarbeid!! Men:

Hva skjedde? Hvor ble det av etikken? Ingen varslere? Men og: Hvem skulle de varsle til?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny bok lansert på Litteraturhuset i Oslo 27.1.15:

Ånd og hånd – Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke.

Jeg har tidligere sagt i mange sammenhenger at Hauge er betydelig underkommunisert mht hans virke som næringslivsmann: Gründer, konsern- og bedriftsleder, handelsmann mm som startet 30-talls bedrifter rundt i hele Norge.

Jeg har spesielt fremhevet han fordi han klarte det mange av oss strever etter: Å kombinere etikk med lønnsom verdiskapning i sine virksomheter.  Jeg har et kapittel her; andre er Henrik Syse, Guttorm Fløistad, Linda Helen Haukland og Per Ingvar Haukeland.

Hovedforfatter: Sigbjørn Ravnåsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utredning og evaluering av prosjektlederutdanninger i markedet des. 2014:

Prosjektlederutdanning internt i Norconsult.

Det er en del tilbydere i prosjektledelse og prosjektarbeid i markedet. Alt fra høyskoler til konsulentfirmaer. Her gjorde jeg en gjennomgang av tilbud fra en rekke leverandører for bedriften som ønsket å etablere en fast intern prosjektlederutdanning. Norconsult valgte ut fra innstillingen – og er i full gang!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledersamling oktober 2014:

Etikk og verdier i National Oilwell

Dette kan vinkles på mange måter i forskjellige bedrifter. Denne bedriften har jobbet en del med dette. Her er eksempel på et foredrag og innspill på en leder- og inspirasjonssamling

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikkel i Aftenposten : Hva måtte event. til for et ja til OL i Norge:

Ja eller nei til OL i Norge?

Sammen med Sven E. Maamoen, styreleder i Akershus Idrettskrets, skrev undertegnede en artikkel hvor vi oppsummerte hva som måtte til:

1: Endringer må skje i IOC`s organisasjon.

2: Endringer må skje i krav-spesifikasjonene.

3: OL i Norge skal være et Østlands-OL; ikke et Oslo-OL.

4: Hovedpremiss for anlegg og infrastruktur er bredde og etterbruk

Vi får se om det blir bedre neste gang Norge søker!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensur høsten 2014:

Etikk-fag ved HiOA – prosjektledelse ved NTNU

Denne høsten har det dreid seg spesielt om disse fagene og høyskolene.

Jeg gjør jo dette som et ledd i faglig ajourføring i de fagene jeg også er rådgiver i overfor

offentlige og privat virksomheter. Samt der etikkboka vår brukes!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Larvik bibliotek: Foredrag ut fra boka til Henrik Syse og undertegnede oktober 2014:

Om næringslivsetikk og samfunnsansvar – hva er det viktigste?.

Jeg holder en del foredrag i emnet ut fra boka vår. De fleste alene, men også sammen med medforfatter Henrik Syse. Det er alltid inspirerende!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny bachelorutdanning i økonomi og administrasjon i NLA-høgskolen:

Hauge School of Management i Oslo

Ideen om Hauge i næringslivet er det heldigvis etter hvert en del som har skjønt. Nå er det etablert et nytt studium der Hans N. Hauges tenkning mht næringsliv er en basis-ide. Et forprosjekt hadde jeg her med å utvikle et kurs i Business Ethics og et i Leadership.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Foredrag og innspill i OU-prosessen sept. 2014:

AHUS – organisasjonsutvikling.

Sykehuset har vært en del i vinden mht ledelse og organisasjon. De er i omstilling; en ikke helt lett prosess. Fortsatt er det utfordringer, men mitt inntrykk er at de i hvert fall er i prosess. Det ligger noe arbeid bak et slikt innspill – det må treffe det stadium de er på i framdriften!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye etiske retningslinjer skal implementeres – juni 2014:

Larvik Havn – praktisering av etiske retningslinjer.

Skrive det, si det – men gjøre det? Internseminar for ansatte.

Fra ord til handling – en ikke ukjent problemstilling!!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etiske dilemmaer i egen virksomhet mai 2014:

Statens Kartverk: Etisk dilemmaverksted

Dette er jo en offentlig fundert virksomhet. Og et eksempel på å sette av en dag med noe teoriinnledninger og praktisk behandling av egne etiske dilemmaer.

Dette er en god modell – også pedagogisk!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2014

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

Tidligere saker er sortert på år i "Arkiv" Siste lagt inn: pr. 20.6.14 (kan ta tid før oppdatering):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nyhet - nytt nettkurs basert på Henrik Syses og undertegnedes bok:

Næringslivsetikk og samfunnsansvar

I samarbeid med nettgründeren NooA i Asker har undertegnede utviklet nytt nettkurs.

Det kan brukes av de samme målgrupper som står beskrevet i boken: Privat næringsliv, alle offentlige virksomheter oa andre interesserte. En videointroduksjon er laget til hver del av kurset med intervjuer av Syse, Leif F. Onarheim og undertegnede på YouTube.    Se

http://www.youtube.com/results?search_query=jørn+bue+olsen

eller

https://www.youtube.com/user/CampusNooA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokomtale i Ukeavisen ledelse 9.5.14:

Ny teori om bedriftens samfunnsansvar - og interessante case.

Boken dreier seg om hvordan skape ansvarlige forretningsmodeller. Her er mye interessant men kanskje litt mye snirklete teori. Men det er også mye å hente for praktikere som ønsker inspirasjon til egen handling mht samfunnsansvar. For eksempel det amerikanske TOMS Shoes som gir bort et par sko til fattige i latin-Amerika for hvert par de selger.

 

Eller fotballklubben Vålerenga som har 4 ansatte i egen samfunnsansvarsavdeling. Og med eller uten tatoveringer har de etablert samarbeid med NAV, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Frelsesarmeen. Selv gir forfatterne 4% av omsetningen (ikke overskuddet) av boksalget til UNICEF. Her er mange ideer!

 

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen:  "Ansvarlig og lønnsom - Strategier for ansvarlige forretningsmodeller". Cappelen Damm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kors (GAK) årlig mai-forestilling:

Herborg gjestet Guldbergs på Cosmopolite

Herborg Kråkvik 6. mai gjestet 45 staselige sangere på Cosmopolite scene på Torshov i Oslo. GAK under ledelse av Sigurd Engesnes hadde sin årlige mai-forestilling. Som det het i markedsføringen fra Guldberg; ..”vi  håper det bidrar til å balansere det noe høye testosteronnivået på scenen!”

 

Det var feiring av 1814-jubileet og Prøysen – med en kombinasjon av god nasjonalromantikk og elleville ”gjestekor” fra Kor-ea (med støtte fra ”Den kulturelle tvangstrøya” i Nord-Korea), Mexi-kor”, ”Kor furstendam”  (Tyskland), osv. Og Frikk Heide-Steen (grand-prix-deltakeren med show og musikalitet i familien – Harald!) bidro med rock og Prøysen – folk koste seg! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.4.14 Asker Næringsråd

Høyskole- og kompetanseutvikling i Asker?

Undertegnede hadde et minioppdrag om å utrede mulige kompetanseutviklingstiltak i Asker.

 

Et interimstyre er dannet med medlemmer fra næringslivet i Asker, Asker kommune, statlige institusjoner osv. Et litt oppsiktsvekkende ”funn” var at det faktisk allerede går en del masterprogrammer her, og at det er uanede muligheter kurstiltak på alle nivå. Styret har i vert fall fått mange ideer å jobbe med!

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Artikkel om ledelse i politisk parti – Nationen 7.4.14:

Senterpartiets ledelsesutfordring.

Politikerne er våre ”helhetsspesialister”. Dette er noen av samfunnets viktigste spesialister. Men det betyr ikke at de er spesialister også på fag som ledelse, styrearbeid, osv. Enkelte spesialister i styrearbeid eller ledelse velges riktignok inn i politikken og har derved en fordel akkurat på sitt spesialområde. Gjennom sine jobber og tillitsverv skaffer likevel mange seg praktisk erfaring med å sitte i et styre, leder av et politisk ungdomsparti osv. Men er det er ikke nok mht ledelse! Hva skal de da gjøre?

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.3.14. Eksternt Jury-medlem:

Entreprenørskapskurset Høgskolen i Oslo – evaluering.

Nye forretningsideer med forretningsplaner er i intensivkurset utviklet av grupper av voksne erfarne kursdeltakere. Dette er siste samlingen, og forretningsplanene skal evalueres og kommenteres. Og vinnere skal kåres. Her er mye kreativitet – men også kompetanse og struktur! Og hva er det nyetablere trenger!?

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Etikk og samfunnsansvar i fagskolen  Oslo-Akershus 12.3.14:

Foredrag Syse-Olsen ved Fagdag-fagskolen

Fagdag som legger vekt på etikk og samfunnsansvar hele dagen – det står det respekt av.  Både oss som lærebokforfattere (boka vår brukes i kurs på skolen) og mer rene praktikere var invitert til å holde  innlegg for studenter, skolen lærere og adminisrtrasjon samt en del innbudte gjeste – med bl.a. politikere. Bra tiltak!

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Sensur kurs ved Høgskolen i Oslo og Akershus i kurset høst 2013 og ”konten” januar 2014:

”Etikk og bedriftens samfunnsansvar”

Kurset på masternivå benytter bl.a. allerede av vår bok om etikk og samfunnsansvar.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Artikkel om partiene og hvordan byråkratiet utvikler seg - jan.2014:

Partiene, ledelse og - byråkratiet.

Partiene evaluerer innsatsen etter valget. Det kan være en nyttig øvelse gitt at den blir brukt konstruktivt. Undertegnede gir her noen kommentarer ut fra fire aspekter:

Ledelse og kultur, vår oppfatningsevne, regel- og byråkratioppbyggingen og - etikk.

Her er mange interessante aspekter!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2013

Siste lagt inn: pr. 15.8.13:

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

Tidligere saker er sortert på år i "Arkiv

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INVITASJON – introduksjon av 4 nye bøker:

Bokbad om kommunikasjon, etikk, medievalg og krisehåndtering.

Tid: torsdag 14. november 2013 kl.14:00–17:00

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Bademester: Per Egil Hegge

Påmelding: Fagbokforlaget telf. 975 54 825

 

• 1.Næringslivsetikk og samfunnsansvar

av Jørn Bue Olsen og Henrik Syse

• 2.Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

av Peggy Simcic Brønn og Jan Ketil Arnulf (red.)

Bidragsyter: Lene Pettersen, doktorgradsstipendiat BI

• 3.Suksess med egne medier

av Øystein Bonvik og Aina Lemoen Lunde

Kommentator: Runar Pahr Andresen, markedsdirektør i Lilleborg

• 4.Krise. Forebygging – Beredskap – Håndtering – Kommunikasjon

av Jon Gangdal og Gunnar Angeltveit

Kommentator: Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NRK radio – ”her og nå” 18.10.13. Undertegnede intervjues om saken:

Norges Fotballforbunds ledelse produserte ekstra og unødvendige problemer med Drillo-avgangen

Alle var enige om at Drillo etter hvert skulle gå av som landslagstrener i fotballe, inkludert Drillo selv. Men så klarer styret og ledelsen i NFF likevel å lage store problemer av dette.

Etikkutvalget i NFF plasserte ansvaret for dette greit: NFFs ledelse.

For ettertiden kan vi prøve å lære noe av dette:

1.Styret må være mer presis mht vedtak om ledelsens mandat

   (”enighet” om et ”ullent” mandat)

2.Presidenten og gen.sekr. håndterte saken meget klønete; men intensjonen var nok god!

3.De to burde erkjent tabben og lagt seg flat straks. Det gjorde de ikke.

4.Vi mennesker oppfatter ting forskjellig – derfor må enighet om fratredelse sjekkes grundig.

5.Når ledelsen endelig la seg flat mht tabben, så gjorde de det likevel ikke troverdig.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

JBO-etikkrådgiver: Havner har også etiske utfordringer – oktober 2013:

Utarbeide etiske retningslinjer for en havn.

Skal de bruke vertskommunens etiske retningslinjer eller skal de utarbeide egne? Og hvordan skal iverksettingsprosessen organiseres? Dette var noen av flere problemstillinger styret måtte vurdere.

 

Nye retningslinjer ble vedtatt, og en plan for ”utrulling” ble laget….

----------------------------------------------------------------------------------------

JBO-ekstern ledelsesrådgiver: Ansettelse av ny toppsjef - september 2013:

Verkstedbedrift med ca 120 ansatte med ny adm.dir.

Ansettelser er noen av de viktigste beslutninger vi tar – og spesielt toppsjefen.

Viktig å gå flere runder både med styret, ledergruppen og kandidatene selv.

Da har vi i hvert fall gjort noe av det viktigste vi kan for å kvalitetssikre beslutningen.

Så får vi håpe vi traff……….

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.8.13. NRK2 Ekko - Intervju med Henrik Syse og undertegnede: 

Om boken "Næringslivsetikk og samfunnsansvar":

Hva er viktigst?

Programmet finner du her.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny bok er kommet - August 2013:

”Næringslivsetikk og samfunnsansvar”, Fagbokforlaget.

Av Jørn Bue Olsen og Henrik Syse.

Boken gir en oppdatert oversikt over næringslivsetikk, samfunnsansvar og miljøutfordringer.

Boken egner seg som pensumbok på bachelor-og masternivå. Og for ledere og andre som arbeider med slike spørsmål i privat og offentlig virksomhet.

 

Bestilles på:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245013498

-----------------------------------------------------------------------

3.6.13. Innlegg om etikk & samfunnsansvar på lederprogrammet ”Ordtilhandling”:

Etikk og kultur som suksessfaktorer i Ledelse.

Undertegnede deltok med dette emnet en av dagene.

Dette er et program for utvikling av ledere i privat og offentlig virksomhet – laget av suksesstrenere fra idretten. Programmet består av 6 samlinger over ett år – med noe arbeid innimellom. De kan kunsten med å forenkle – arbeid med det viktigste! Som de sier selv:

Vinnerlag vet hvor de skal, og hva som kreves for å komme dit. Vinnerlag organiserer seg på rett måte, og trener hver eneste dag for å nå målet. Og når de kommer dit, er de fortsatt sultne på å utvikle seg videre.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.5.13. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

Prosjektstyring: Hvordan sikre at OL-søknaden blir en suksess?

Skal Norge søke om å få vinter-OL 2022? Undertegnede har som eks. styreleder i Idrettsrådet i Asker, sammen med styreleder i Lier Idrettsråd, vært koordinator for samarbeid mellom først 5 – etter hvert 7 idrettsråd samt 3 idrettskretser (Akershus, Buskerud og Østfold) mht å spille inn forbedringsforslag til OL-søknaden. Dette kombinert med mitt arbeid med prosjektledelse og prosjektstyring har fått meg til å se nærmere på prosjektstyringen så langt.

Og den har ikke vært god. Jeg konkluderer med at skal det arrangeres OL, så bør også Norge ta ansvar for at det blir et bærekraftig OL. Men ting bør endres i søknaden og prosessen. Dette er detaljer som både kan og bør endres ut i kvalitetssikringen av prosjektet - og som det er gjort i defleste andre OL.

 

Men først må Oslo-borgere stemme ja til OL ved folkeavstemmingen 9.sept. Oslo får en gavepakke fra hele landet i form av mange nye idrettsanlegg. Vi gleder oss med dem!  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mars-april 2013:

UNICO – spesialnummer om etikk og CSR

Det er ikke noe tvil om at entreprenørbransjen har hatt store utfordringer mht etikk og miljø. Skanska og datterselskapet UCO har tatt tak i dette. UCOs informasjonsmagasin UNICO har hatt et eget spesialnummer om miljø, og nå også om etikk og CSR.

Undertegnede har bidratt med rådgivning, skriving og redigering av spesialnummeret.

- UCO er en utleie- og serviceleverandør spesialisert på å betjene kunder i det profesjonelle marked. Kunder er primært fra bygg og anlegg, industrien og offentlig virksomhet.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.3.13.

Årsmøte Asker Idrettsråd (AIR)

To begivenhetsrike og arbeidsomme år som styreleder av idrettsrådet i Asker er tilbakelagt.

Undertegnede gav beskjed tidlig til valgkomiteen og styret om at jeg ønsket å gå av som leder ved årsmøtet pga tids- og energibruk gikk ut over egne jobbprosjekter.

 

I de to årene har undertegnede ledet og kvalitetssikret ansettelse og etablering av nytt system med daglig leder – først i 50% stilling, så utvidelse med en deltidsstilling på 20% ved et nytt 3-årig  prosjekt ”Idrettsglede for alle” (funksjonshemmede). Ved årsskiftet lykkes vi også å utvide stillingen til 100% (80+20%).

 

Akershus Idrettskrets` leder Sven Maamoen var proff ordstyrer ved årsmøtet. Et stor årsmelding med rapporter fra mange prosjekter og tiltak ble presentert, og god kontroll med økonomien der regnskapet ble gjort opp med et overskudd – planlagt økt neste år.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan.-april 2013:

OL-anlegg til Asker?

Ved årsskiftet ledet undertegnede sammen med leder i idrettsrådet i Lier et samarbeid mellom IR i fem kommuner støttet av idrettskretsene Buskerud og Akershus om å lansere stor Is-hall i Asker og Skiskyting/paralympics i Lier som OL-anlegg ved Oslo2022. Møter er avholdt med Oslo 2022, med presidenten i skiskytterforbundet, med Asker kommunes ledelse, med Lier kommunes ledelse, uttallige samtaler med NIF-organsisasjonen, med lokale idrettsledere i regionen Asker-Drammen, osv.

 

En spennende sak – et OL-anlegg til nærmiljøet betyr ekstern finansiering på inntil 90% av kostnadene – dvs. en fantastisk innsprøytning i anlegg og infrastruktur.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.13. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

Historie: Samfunnsansvar i norsk næringsliv.

Ideen om å ta samfunnsansvar i norsk næringsliv har fått forskjellige uttrykk opp gjennom historien. Her gjennomgås eksempler fra og med gruvedriften fra 1600-tallet. På Kongsberg startet f.eks. gruveselskapet det s.k. Bergseminaret, den første institusjonen for høyere utdanning i Norge. Tyske ingeniører der tok med seg en rekke sosiale ordninger fra hjemlandet: Gratis legehjelp, pensjonsordninger, sykelønn. På Røros bekostet gruveselskapet på 1800-tallet bygging og vedlikehold av kirke, broer, lege, klokkerbolig og fattighus.

 

Sjokoladekongen og Freia-direktør Throne Holst bygget ved starten av 1900-tallet arbeiderboliger, bedriftshelsetjeneste, 48t. uke og 14 dagers betalt ferie. Men et tiltak ble mer problematisert: Da han hyret den ikke ukjente Edvard Munch til å utsmykke arbeidernes kantine, skrev Arbeiderbladet (Nå: Dagsavisen):

”Mens arbeiderne holdes paa sulteløn, anbringes store kapitaler i kostbare malerier, som med tiden vil kunne selges med stor gevinst”

Mer om dette i ny bok som kommer til sommeren 2013:

Jørn Bue Olsen og Henrik Syse: ”Næringslivsetikk og samfunnsansvar”, Fagbokforlaget

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des.2012-jan. 2013:

Implementering av nye verdier i Glemmen videregående skole.

En av Norges største videregående skoler hadde valgt verdier som skulle implementeres i hele organisasjonen. Bistand fra undertegne var innlegg på fellesseminar om sentrale elementer mht implementeringen, og rådgivning i forbindelse med prosessen. Temaer som ble berørt var bl.a.: Hva er organisasjonskultur? Forholdet verdiene – rollene(Verdiene praktiseres gjennom rollene); om muligheter for gap-analyse og undersøkelse av uttalte og ønskede verdier i forhold til bruksverdiene – de verdiene som praktiseres.  Vi ser på indikatorer for verdietterlevelse. Andre emner var etikk - forpliktelse og medarbeiderskap og det å ta ansvar.

(Glemmen vgs i Fredrikstad må være av de fremste skoler i Norge mht slike tiltak!)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spesielle hendelser i 2011-2012. Siste lagt inn: pr. 24.3.13:

Et utvalg aktiviteter er tatt med - se igjennom listen fra bunnen mht bredden i aktiviteter.

NB: Nettsidene er revidert. Nye opptak, intervjuer og artikler er lagt ut.

Tidligere saker er sortert på år i "Arkiv"

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des.2012: Reorganisering og ny strategi:

Stiftelsen Idebanken lever videre i ny form

I 20 år har Idébanken vært en aktiv støttespiller for miljømyndigheter lokalt og nasjonalt i deres bestrebelser med å identifisere og iverksette ulike deler av de utfordringene som kravet om en bærekraftig utvikling setter oss overfor. Men i et sektoroppdelt samfunn som Norge har det vist seg vanskelig å finansiere virksomheter som tenker helhet som Idebanken.

 

I løpet av det siste halvåret i 2012 har Stiftelsen Idébanken gjennomgått en omfattende omstrukturering. Et interimsstyre søker å etablere et nasjonalt kompetansesenter, utvikle nye kurs og prosesstilbud og styrke fagnettverk innen lokal bærekraft. Undertegnede har bidratt som ekstern rådgiver i utvikling av ny strategi og som leder av valgkomiteen til et nytt styre.

http://idebanken.no/nationalt.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10. 12. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

Byråkrati: En missbrukt idealmodell.                                         

”Byråkratiet er verre enn sitt rykte”, skrev en avdelingsdirektør i kulturdepartementet. Han beskriver symptomer på et gedigent samfunnsproblem. Et problem som noen ”ser” – som direktøren her. Men som mange ikke ”ser” – som departementsråden i det samme departement.

 

Det er fire aspekter som i kombinasjon med den overdrevne byråkratitenkningen skaper en kultur, holdninger og ledelse (Jfr. Gjørv-kommisjonen) som gjør at resultatet i mange tilfeller blir katastrofalt. Dette diskuteres i artikkelen: 

  1. Overdrevent ”tunnelsyn” i fagprofesjonene. Også de blir byråkratiske.
  2. Menneskelig svakhet mht evne til erkjennelse: Vi ser ikke ting rett foran egne øynene!
  3. Vår analytiske, oppdelende tenkemåte – manglende evne til å se helheten
  4. Ledelse – som skal lage etiske, helhetlige løsninger.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.8.12. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

22.7.: Ledelsesparadokser i politiet.

Ledelse i politiet har ingen ting med terroristen og drapsmannen Breivik å gjøre – bortsett fra at han førte til at dette ble blottlagt for alt folket.

Kommisjonen innleder konklusjonene og anbefalingene med at problemene

”.. i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndighet de var gitt.”

 

Hva kan vi ta med oss av erfaringer videre? Jeg gir her en oversikt med noen kommentarer:

  1. Ledelsesvikt i Politiet påpekt mange ganger. Lite gjort. Hvem har ansvar for oppfølging – hvem var Killengreens (Mælands) ”styreleder”?
  2. IKT-svikt påtalt av Riksrevisjonen i 6 av 11 år. IKT er ikke prioritert og ikke utbedret.
  3. Departementets sviktende kompetanse ved ansettelse og reengasjement av Killingreen
  4. Menneskets begrensede evne til ”å se”: Dvs. en ledelseskultur som ikke ”ser” eller aksepterer andre synspunkter – monopoliserer beskrivelse av virkeligheten

5.   Oppsigelser og etikk.

 

Se artikkelen her (kommer)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8.12.Kronikk i VG om politiets aksjon på Utøya 22.7.11.:

Katastrofal ledelse

-Både systemsvikt og katastrofal individuell ledelse kan ha ført til 30-40 døde.

Jeg evaluerer her aksjonen sett fra et ledelsesperspektiv. Selv om vi ikke skal jakte syndebukker, må vi kunne kritisere lederne bak operasjonen. 22.juli kommisjonen kommer med sin rapport 13.august. Hovedspørsmålet kommer ikke godt fram i mandatet:

           - Hva kunne politiet gjort for å hindre at flest mulig menneskeliv gikk tapt?

Politiet selv har også laget evalueringsrapport. Jeg er foruroliget mht manglende evne til selvkritikk. Eksempel på feil beslutning er å velge kun en saktegående gummibåt når de skulle over til Utøya. Jeg diskuterer systemfeil i politiet og lederkultur i Beredskapstroppen/politiet.

 

Se artikkelen her (kommer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.6.12. Artikkel i Ukeavisen ledelse: Filosofi ved bryggekanten - innlegg ved lederprogram:

”Er ikke etikk i næringslivet bare sunn fornuft?”

Jeg regner med at mange vil diskutere større eller mindre etiske dilemmaer både i privatlivet og på jobben – sammen med venner og kanskje et glass vin – i sommer.

Spørsmål i overskriften fikk jeg fra en leder av en håndverkbedrift ved et lederprogram forleden. Svaret var:   

            ”Jo, det er jo egentlig bare det”!

Men: Spørsmålet er jo om det blir for naivt ideelt. Rådmenn, ordførere, byråkrater og ansatte som satt i styrene og var ansatt rundt og i Vannverket på Romerike – en av de største etikkatastrofene på norsk jord - kan da vel ikke alle beskyldes for å mangle sunn fornuft?  Det er altså noe mer – jeg går gjennom en del av det.

 

Se artikkelen her (kommer)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.5.12. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

Etikk og samfunnsansvar obligatorisk i økonomutdanningen.

Her omtales kort de nye planene for etikk og samfunnsansvar i studiet fra høsten 2012.

Men også hvilke utfordringer Høyskolene har for å implementere dette på en suksessfull måte. En ting er å ta inn 2 obligatiske studiepoeng (SP) + 3 SP til integrering i fagene. Noe annet er å få dette på virke styrende på de nye økonomene som sendes ut på markedet.

 

Jeg berører også kort problemstillingen som økonomen Sumantra Ghoshal (London Business School) mener er en av hovedårsakene til finanskrisen – nemlig at handelshøyskolene legger alt for stor vekt på menneskesynet ”economic man” i sin undervisning. Mennesket, inkl. økonomer (!), har også evne til å være empatiske og hjelpe andre – uten å kalkulere om vi kan tjene på det…

 

Se artikkelen her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.5.12. Forelesning i ledelse og etikk ved Universitetet i Gdansk, Polen. Tittel (norsk)

Hva er viktig for å forstå næringslivsetikk?

Interessant at emnet også er interessant for studenter i Polen. Dette er studenter som tar bachelor og master i nordiske språk. Problemstillinger rundt svart arbeid var mange av dem opptatt av, men ellers var de nok mer beskjedne og tilbakeholdne enn vi er vant til her i Norge!

----------------------------------------------------------------------------------------Mai 2012 Skriveuke i Polen

Ny bok i etikk og samfunnsansvar – samarbeid med Henrik Syse

Fagbokforlaget har en skriveleilighet i Sopot ved Gdansk. Et fantasisk sted med milelange kritthvite sand-strender. Og store bøkeskoger. Og inspirasjon til å jobbe med ny bok – utkommer ca jul 2012. Denne gang spesialtilpasset det nye rammeplanen i økonomi og administrasjonsutdanningen - bachelor.   

 

Forøvrig anbefales jo den mer generelle boken om temaet som allerede finnes – bestilles øverst på siden her (Medforfatter her: prof. Odd Nordhaug, NHH).

Hør også her intervju med undertegnede  i NRK - om etikk i næringslivet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høst 2012: Nasjonalt Råd for økonomisk –administrativ utdanning (NRØA):

Ny rammeplan for bachelor i økonomi og administrasjon

Etikk og samfunnsansvar er nå lagt inn som obligatorisk fag fra høsten 2012!

Jeg viser til tidligere undersøkelse som vi laget i 2008-9 (Aronsen og Bue Olsen) der vi avdekket status på mange høyskoler – mange hadde ingen innføring i etikk og samfunnsansvar ("Scroll" nedover på sidene her). Og vi anbefalte dette for høyskolene. Undersøkelsen ble bl.a. slått stort opp i Aftenposten med påfølgende debattinnlegg, og det førte til spørsmål om det samme i Stortinget.

 

Nå har det skjedd! Sjekk NRØAs nettsider.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.1.12. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

Hans Nielsen Hauge – Norges første moderne konsernleder.

Avisen ønsket å ha en bredere presentasjon av Hauges rolle som næringslivsmann. Over to sider prøver jeg å gi det her. For undertegnede er han en av næringslivslederne som klarte å kombinere god etikk med god lønnsomhet i sine virksomheter. Det er en bred presentasjon av hans virke, der jeg spesielt fokuserer på de verdiene som ligger i bunn og den virsomhetside som styrte han, uttrykt bl.a. i en slik uttalelse:

”Saa ledige Hender faa Arbeyde”

 

Se artikkelen her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. og 19.1.12. Intervju i radioprogram i NRK P2 – Ekko:

Om Milgrams eksperimenter med læring og straff.

Programmet behandler eksperimentene fra 1961, og om hvordan vi kan bruke læring fra eksperimentene – i dag. Undersøkelsen var hvordan straff (og belønning) innvirker på læring. Det var tre aktører: Eksperimentleder (1) instruerte Testpersonen (2) til å straffe ”Learner”(3) med elektriske støt når denne svarte feil på spørsmål. Eksperimentet viser hvordan vi via autoriteter (Eksperimentleder) og gruppepress er villige til å utføre uetiske handlinger.

Jeg har anvendt dette som bidrag til å forstå etiske dilemmaer i arbeidslivet.

 

Ekko 18.1.12.: Intervju med ressurspersoner om eksperimentet – hør her.

Ekko 19.1.12.: Intervjuer også med undertegnede (fra ca.11.00) – hør her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høst 2011 Haugekonferansen 17.11.2012 i år i Kristiansand.

Haugianske forretningsprinsipper aktualitet i moderne bedriftsliv?

Undertegnede ”oppdaget” Hans Nielsen Hauge under arbeidet med doktoravhandlingen - om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet. Historien om denne mannen som gründer og næringslivsleder er mildt sagt ”underkommunisert”. Han startet intet mindre enn 30-talls virksomheter over hele Norge. Og han gjorde det med slik suksess at jeg ikke nøler med å definere han som kanskje Norges første moderne konsernleder. Ikke bare var virksomhetene lønnsomme. Men han klarte å kombinere dette med etisk adferd! Og det var jo et hovedpoeng for undertegnede i søken etter gode norske eksempler…..

 

Undertegnede har i samarbeid med Haugeinstituttet i Kristiansand utarbeidet en metode for å sikre arbeidet mot de verdier Hauge la til grunn for sine bedriftssuksesser: ”Hauge-partner”. Hovedsaker i denne er en gapanalyse etterfulgt av en enkel organisasjonskulturprosess   

 

Se innbydelsen til konferansen her

----------------------------------------------------------------------------------------

Høst 2011 (og vår 2012):

Implementering av etiske retningslinjer i ingeniørbedrift

Nødvendig men alene ikke tilstrekkelig for å sikre etisk adferd i bedriften er jo etiske retningslinjer. Men helt nødvendig er det å følge opp med en prosess der dette implementeres i organisasjonen – ”rulles ut” i bedriften. Et av mine 5 suksesskriterier for etterlevelse! Interessant her er at bedriften selv hadde forstått dette – de foreslo selv en prosess over 1 – ett – år. Å sikre og å event. justere holdninger er et prosessprosjekt med innsats over tid! Med dialoger i toppledelsen (også nødvendig suksesskriterium), i ledelsen – og blant ansvarlige medarbeidere.

 

Intet engangs rituale eller en-dags seminarhappening - med ”business as usual”- igjen mandag morgen etter seminaret!!

 

---------------------------------------------------------------------------------------

21.-22.10.:

Asker Idrettsråds Høstkonferanse

Asker Idrettsråd omfatter 55 idrettslag i Asker med 26.000 medlemskap. På den årlige konferansen diskuterer idretten sammen med toppolitikerne med ordfører Lene Conradi og administrasjonen med rådmannen Lars Bjerke i spissen utfordringer som idretten har. Mye energi går til å duskutere mangel på idrettsanlegg, men en del tid brukes på motivasjon av ”frivilligheten” – bl.a. fra generalsekretæren for et av verdens største frivillig-arrangement Frode Kyvåg, Norway Cup

 

Se programmet her

----------------------------------------------------------------------------------------

19.8.2011. Artikkel i Ukeavisen ledelse: Etikk i staten – og hos eksperter.

Om staten, saksbehandlere og eksperters (u)etiske handlinger.

Kan den norske stat opptre uetisk? Ja, det kan den. Og til tider så gjør den det – trolig MYE mer enn vi er klar over. Men vi ”ser” det bare ikke selv! Og vi gjør det med de beste intensjoner! Eksempler er NAVs behandling av tannlegeassistentene med amalgamskader (jfr. NRK TV Brennpunkts intervju med toppleder), som statens behandling av krigsseilerne, som behandlingen av nordsjødykkerne, som behandlingen av skadede krigsveteraner…

 

Selv Transparency (TI) og Økokrim kan som jus- og etikkeksperter bidra til uetisk behandling av medmennesker – jeg bruker her spekulasjoner om korrupsjon blant Idrettsforbundets toppledere som de nevnte institusjoner bidro til.

 

Se artikkelen her

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vår 2011: ”Shelter 2020”.

 Arbeid med nytt elementhus for katastrofeområder

Undertegnede som prosjektleder jobber sammen med en gründer om et spennende nytt produkt. Et enkelt og solid elementhus transportert i flatpakke. Kan monteres uten verktøy på noen timer. Huset er basert på et stativ av mønsterbeskyttede sterke aluminiumsprofiler (Produsent: Hydro Aluminium).

 

Målgrupper i 3.verden: Ved akutt behov for husvære i katastrofesituasjoner, enkle hospital, skolebygninger, flyktningleire (Libya mm – NÅ!), slumområder, osv. 

Målgrupper i Norge oa: Forsvaret, sommerleire, midlertidige hus, veksthus (store og små), hus til søppelsortering, til redskapsboder oa boder, lekehus for barn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vår 2011: Asker Idrettsråd (AIR) valgte nytt styre – JBO styreleder.:

Ledelse, drift - og oppbygging av idrettsanlegg.

Asker Idrettsråd er en paraplyorganisasjon over 55 idrettslag for Asker kommunes 55.000 innbyggere. Bindeledd mellom idrettenb og kommunen. Her er mange store idrettslag - med hver for seg igjen store grupper som Asker Skiklubb (5500 medlemmer – ca.14 store grupper). Totalt har AIR Ca. 25.000 medlemskap

 

En lederutfordring! Her er mye å gjøre for Askers idrettsungdommer!

Vi starter arbeidet med utvidelse av kapasiteten med å søke etter en administrativ leder….

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.3.11. Eksternt Jury-medlem:

Entreprenørskapskurset Høgskolen i Oslo – evaluering.

Nye forretningsideer med forretningsplaner er over ett semester utviklet av grupper av studenter. Dette er siste samlingen, og forretningsplanene skal evalueres og kommenteres. Og vinnere skal kåres.

 

(Undertegnede startet selv som produktutvikler så tidlig som slutten av 1970-årene. Jeg tegnet Swix skismøringskoffert (den store rød) og vi produserte og satte sammen kofferten i samme bedrift. Senere har det blitt undervisning i innovasjon og kreativitet, arbeid med etablererskoler – og nå foreløpig siste: Arbeid med nytt elementhus spesielt for katastrofeområder (se eget avsnitt)).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Februar 2011: Foredrag for ledere i Voksenopplæringsforbundet.

Nøkler til et godt organisasjonsarbeid; ledelse, utvikling, teamarbeid og etikk. 

Innledning til refleksjon om vår egen ledelse: Hva er god ledelse? Hva er etisk handling? Hvordan jobber vi med organisasjonsutvikling - kulturutvikling? Suksesskriterier for kulturutvikling og for implementering av etiske retningslinjer.

(ikke nok å bare skrive dem!).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vår 2011: Bokprosjekt om en Milorg- og Lingemann under krigen:

Sabotør og instruktør for ”gutta på skauen”

- Med refleksjoner og erfaringer for oss som lever videre…

Dette er arbeidstittelen på et prosjekt støttet av Hjemmefrontmuseet, Forsvarsdepartementet og Det faglitterære fond (NFF). Krigshistorier om ”Acting Soldier” Rolf J. Olsen (min far) utdannet ved en hemmelig leir ved Stockholm holdt av den britiske militære ledelsen (SOE) i London, er en rød tråd i historien. Her er historier om hemmelig julebesøk i familien (han var ettersøkt – faren satt på Grini som gissel), 4 måneder som instruktør (”Onkel”) for gutta på skauen” i Drammens- og Sandemarka; dramaet fra rassiaen på ”meldestedet” i Oslo der han først skjøt seg fri – men ble skadet under flukt og tatt, osv. Men her behandles også spesielt utvalgte tema - som forsoning: bestekameraten før krigen meldte seg plutselig for østfronten (!) i 1940. Hvorfor? Begge ble hardt skadet på hver sin front - men ble forsont allerede i 1946. Hvordan fikk de det til? 

Dvs.: Deler av 2011 med forfattervirksomhet på heltid (prosjektet er utvidet fra 2009).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vår 2011: Tar imot forespørsler om oppdrag – f.eks.:

Konsulent- og Utredningsoppdrag etikk og ledelse oa temaer,

Innledninger på seminarer og konferanser, rådgivning og samtaler 1-1 (Se mer i høyre kolonne på nettsidene). 

Målgrupper: Styrer, ledere oa medarbeidere, bistand ved vanskelige etikksaker, radio-/TV-debatter, osv.

Forebygging: Oppgrader etiske retningslinjer, kulturutvikling, etisk revisjon (diagnose-tiltak-gjennomføring), seminarer-work-shop med styret, ledergruppen, prosjektgruppen, mellomledere e.l.

Håndtering og endring: Takling av brennbart etisk dilemma; håndtering av ledelsesutfordring, o.l.

 

Se omtale av spesialområder på denne nettsiden.

Se også mer detaljer - se arkiv 2010

Ring undertegnede JBO telf. 91639463 ved spørsmål.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2.11: Samtale i studio NRK Radio P2 – Ekko (det nye aktualitetsprogrammmet):

Etikkprosjekter i virksomheten: Sykefraværet sank til ¼ !

Undertegnede har i samarbeid med Haugeinstituttet gjennomført et lite forprosjekt der vi har samlet litt spesielle data fremkommet etter at virksomhetene har gjennomgått et etikkprogram. Det viser seg nemlig at sykefraværet gikk betydelig ned i etterkant av etikkopplegget i 8 virksomheter – uten at det var planlagt. Etikkprosjekter burde jo i seg selv være nok begrunnelse til å gjennomføre, men nå kan også ledere som er litt i tvil bruke dette som en mulig bieffekt. I studio pratet avd.dir. Stein Knardahl, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og undertegnede om sykefravær, arbeidsmiljø og etikk. Interessante reportasjer fra busselskap og sykehjem.

 

Det vi arbeider med nå er å etablere et prosjekt hvor vi kan studere disse mulige sammenhenger bedre. Fagmiljøer og andre som kan bidra med tips om finansiering må melde seg til undertegnede! (Se også lenger ned her)

 

Hør programmet her

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.1.2011. Artikkel i Ukeavisen ledelse:

Ledelse, byråkrati og etikk.

Hvordan sikres etikken i asyl-Amelie-saken, NAV-sakene, Stortingspensjonssaken? Ganske så dårlig – selv om intensjonene sikkert er gode. Hvorfor?

Ekstremutgaven av en byråkrat – med menneskesynet ”administrative man” lagt til grunn, er en a-etisk rollespiller. Ikke et HELT etisk agerende menneske. Det samme med ”economic man”: Den rendyrkede økonomen er a-etisk. Og den rendyrkede juristen. Dette fordi følelsesdelen, som er grunnlaget for empati og etikk, er rasjonalisert vekk fra disse rollene. Og rollene er ikke HELE mennesker. Samtidig er det rollene som er saksbehandlere, byråkrater, juristene. De mangler noe: Empati. Dette får veldige konsekvenser…

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkiv:
                                          | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Henvendelse:
Tlf.: 91 63 94 63 
ledelse@jbo-konsult.net

Siv.ing. og ekon.dr.
Besøksadresse:
Strøket 8, Asker.
Post: Morellveien 10, 1387 Asker.
 

Hva kan JBO bistå med :
Hovedarbeidsområder:

1.Rådgivning ved veivalg.
2.Kurs og kompetanseutvikling 
3.Management forhire.  

4.Seminartilbud (se under)

*Om ledelse og etikk
*Spesielle oppdrag
 siste år –   med referanser:
 Henvendelse JBO
----------------------------------------
Oversikt fagområder

1.Etikk og ledelse                 (f.eks. etablering/oppdatering av etiske retningslinjer; rådgivning)

2.Prosjektledelse
(kurs; rådgivning, ledelse)

3.Styrearbeid
              (rådgivning, styredeltakelse)

4.Strategiutvikling       
(rådgivning, deltakelse i prosess)

5.Ledelse og organisasjons-
   utvikling
.                   (rådgivning, deltakelse i prosess, management for hire mm)
--------------------------------

Seminar og foredragstilbud:

Hvordan utvikle effektive team?

Suksesskriterier for team, prosjektgrupper, prestasjons- grupper, ledergrupper oa arbeidsgrupper.

 

1.Halvard Hanevold,
OL-mester skiskyting; siv.ing.:

"Vinnerteam i idretten - inspirasjon til næringslivet?".

 

2.Bjørge Stensbøl,

eks. leder av Olympia-toppen:

"Implementering og utvikling av prestasjonskultur i

toppidrett og næringsliv - er det overføringsverdier?".

 

3.Henning Bang, siv.øk./psykolog:                        

”Suksesskriterier for ekte lederteam, prosjektteam mm”

                 

4.Morten E. Berg, lederutvikler/amanunesis:

”Hvordan ledere og medarbeidere coacher hverandre”.

 

5.Spesialsy seminarer.

Undertegnede kan lage ferdige seminarer etter ønske fra oppdragsgiver. 

 

Moro med team: Uformell ”skiskytterstafett” innendørs!

Lag: 3-7 deltakere. Skiskyttergevær el. pistol full størrelse.

Miniatyr lysdiode data-skiskytterblinker. Alle kan ”skyte”!

 ---------------------------------Noen sentrale etikk- og kulturbegreper*                 

*Organisasjonskultur:Det organisasjonen har til felles mht verdigrunnlag, holdninger og normer, og som derved preger adferdsformene i organisasjonen

 

*Etikk er refleksjon over det som er rett og galt mht fellesskapsverdier -

Etikken må både ha med

1.samhandlingsregler og

2.omsorg - overfor medmennesker.

 

*Moral forstås som praktiserte samhandlingsregler.

 

*Rituale: Et fastlagt mønster av kollektiv (felles) handling.

Ritualer konserverer og effektiviserer det bestående og bidrar til tilhørighet, identitet og samhold.

-------

*JBO intervjuet 26 ledere og hva etikk er - og fikk 26 svar. Dette er kortversjonen av JBOs definisjoner.


Linker

 
 
Tlf.: 91 63 94 63 til toppen
jorn.bue@online.no

Linker

Morellveien 10, 1387 Asker

design: karmalink